عکس مربوط به رزومه محمد مهدی فقیهی

دکتر محمد مهدی فقیهی محمدی

دکتري تخصصی روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

موضوع رساله: اثربخشی rTMS بر شاخص برانگیختگی در افراد افسرده

۱۳۹۳    کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

موضوع پايان‌نامه: سنجش کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی به وسیله ERP

 • از ۱۳۹۸ تا اکنون؛  روان درمانگر و مديريت کیلینیک خلق، نوجوان، خانواده در گروه آتيه درخشان ذهن
 • از ۱۳۹۶ تا اکنون؛  روان درمانگر و نوروتراپیست کیلینیک کودک و خانواده بوجیکا
 • از ۱۳۹۳ الی۱۳۹۶؛ روان درمانگر و نوروتراپیست در مرکزمشاوره روان شناسی دکتر ابراهیمی مقدم، کیلینیک کاریزما مشاور، مرکز مشاوره احساس خوب، مسیر زندگی، مرکز سلامت کرامت

 

 • از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶؛  داور مقالات علمی نشریه علمی-پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی
 • از ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵؛  سردبیر نشریه روان شناسی در زندگی موفق
 • از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶؛ رئیس و موسس انجمن روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 • کارکردهای اجرایی در بزرگسالان مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی با بینش بالا و پایین (مطالعه به وسیله erp)

 (مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی) کد طرح: ۹۱۷۰ / سال ۱۳۹۵

 

 • بررسی رابطه نارسایی کارکردهای اجرایی، باورهای فراشناختی و خودتنظیمی در جمعیت غیربالینی وسواس فکری عملی

(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی) کد طرح: ۱۱۴۹۶ / سال ۱۳۹۶

 

 • پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس باورهای ییل- براون (Y-BABS)

(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی) کد طرح: ۹۴۶۹ /  سال ۱۳۹۷

 

 • بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون شناسایی استفاده از مواد (DUDIT) در بیماران روانپزشکی سرپایی

(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی) کد طرح: ۸۳۶۹ /  سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶

 

 • اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلالات مصرف الکل (AUDIT)

(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی) کد طرح: ۱۳۷۹ /  سال ۱۳۹۵

انتشارات: مقاله

“The effect of Naltrexone on memory deficit fallowed by Electroconvulsive therapy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial”

 

* Simasadat Noorbakhsh (corresponding author)

 

 1. Dr Alireza Zahiroddin
 2. Dr Jamal Shams
 3. Reyhaneh Jafari
 4. MohammadMahdi FaghihiMohammadi

 

ISI  (Kowsar) Iranian Red Crescent Medical Journal    /   ۲۰۱۷

 

Psychometric properties of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and prevalence of alcohol use among Iranian psychiatric outpatients

* Simasadat Noorbakhsh, (corresponding author)

 

 1. Jamal Shams,
 2. MohammadMahdi FaghihiMohammadi
 3. Hanieh Zahiroddin,
 4. Mats Hallgren
 5. Hakan Kallmen

 

Scopus Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy  /  ۲۰۱۸

 

انتشارات: کتاب

مقدمه‌ای بر کارکردهای اجرایی مغز

نويسنده: ادل دایاموند ، مترجم: محمدمهدی فقیهی‌محمدی 

انتشارات حافظه برتراندیش ۱۳۹۷

موضوع: ‏‫کارکردهای اجرایی (روان‌شناسی عصبی) ، حافظه - جنبه‌های روان‌شناسی ، مغز - روان‌شناسی فیزیولوژیکی

 

 • از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹؛  نوروسایکولوژی . موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین

 • سمینار مقدمه ای بر کارکردهای اجرایی در مغز (موسسه اندیشه برتر /۹۶)
 • کارگاه درمان های غیر دارویی با رویکرد نوروتراپی (کیلنیک بوجیکا / ۹۷)
 • کارگاه نوروتراپی مقدماتی و پیشرفته (نوروفیدبک، tDCS) (مرکز مشاوره روان شناسی دکتر ابراهیمی مقدم/ ۹۶)
 • کارگاه ثبت و تفسیر نوار مغزی (EEG) (مرکز مشاوره روان شناسی دکتر ابراهیمی مقدم/ ۹۷)
 • همایش توجیهی داوطلبین دکتری روان شناسی (موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین / ۹۷)
 • کامآتیه رویکردهای نوین در درمان افسردگی (گروه آتیه درخشان ذهن / ۹۸)