تعرفه های گروه آتیه درخشان ذهن

تعرفه خدمات گروه آتیه درخشان ذهن مطابق با تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.طبق دستور العمل وزارت بهداشت تعرفه ۱۴۰۱ به شرح ذیل خدمت مراجعان محترم اعلام میشود.این تعرفه ها آزاد می باشد.

تعرفه های مربوط به بیمه های طرف قرار داد کلینیک آتیه درخشان ذهن

مصاحبه و معاینه تشخیص روانپزشکی به ازای هر جلسه

۲/۶۲۰/۰۰۰ ریال

تست تکاملی؛ محدود (برای مثال تست غربالگری تکاملی تست (Early Language Millstone Screen, II با تفسیر و گزارش (غربالگری/آزمون‌های ۴۵۱جی) رشدی همراه با تفسیر و گزارش)

۸۱۷۰۰۰ ریال

روانپزشکی

۱۳۸۰۰۰۰ ریال

گسترده (شامل ارزیابی حرکتی، زبانی، اجتماعی، عملکردهای سازگاری و یا شناختی به کمک ابزارهای استاندارد تکاملی) با تفسیر و گزارش

۶۲۰۰۰۰ریال

ویزیت پزشک فوق تخصصی

۱۳۸۰۰۰۰ ریال

مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی

۹۸۰۰۰۰ریال

توابخشی شناختی

۲۳۳۰۰۰۰ ریال

مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت (انجام و تفسیر)

۱۳۸۰۰۰۰ریال

عملکرد شناختی

۸۱۷۰۰۰ ریال

مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی هوش (انجام و تفسیر)

۱۱۴۰۰۰۰ ریال

روان درمانی فردی توسط روان پزشک به ازای هر جلسه حداقل ۳۰ دقیقه ای

۲۹۴۰۰۰۰ریال

آزمون وضعیت رفتاری عصبی (ارزیابی بالینی تفکر، استدلال و قضاوت، برای مثال دانش اکتسابی، توجه، حافظه، توانمندیهای بینایی فضایی، عملکردهای زبانی، برنامه‌ریزی) با تفسیر و گزارش

۲۱۷۰۰۰۰ ریال

روان درمانی فردی توسط روان پزشک توسط روان پزشک به ازای هر جلسه بیش از ۳۰ دقیقه

۴۲۵۰۰۰۰ ریال

برگزاری کلاس اصول حفظ تندرستی و مراقبت از خود و یا آموزش به بیمار برای هر بیمار براساس پروتکل‌های تدوین شده توسط فردی حرفه‌‌ای(پزشک یا غیر پزشک)؛ حداقل ۳۰ دقیقه

۴۰۰۰۰۰ ریال

خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی برای ۳۰ دقیقه

۲۹۴۰۰۰۰ ریال

خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی برای بیش از۳۰ دقیقه

۴۲۵۰۰۰۰ ریال

گروه درمانی با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی_رفتاری، حمایتی، به ازای هر جلسه به ازای هرنفر در گروه های ۸تا ۱۲ نفر

۱۱۴۴۰۰۰ ریال

تحریک مغناطیسی مغز (Rtms)، به ازای هر جلسه

۳۵۶۰۰۰۰ریال

آموزش بیوفیدبک، با هر روشی

۲۷۹۰۰۰۰ریال

آموزش بیوفیدبک، عضلات پرینه،اسفنکتر اداراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری

۳۲۷۰۰۰۰ ریال

نوروفیدبک

۳۲۸۰۰۰۰ ریال

نقشه مغزی

۵۳۷۰۰۰۰ ریال

تحلیل دیجیتال الکتروانسفالوگرام ( برای مثال در تحلیل امواج صرعی)

۱۵۶۰۰۰۰ ریال

ارزیابی گفتار

۹۸۰۰۰۰

گفتار درمانی

۱۶۸۰۰۰۰

کار درمانی ۳۰ دقیقه ای(حسی_تعادلی)

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

کار درمانی ۶۰ دقیقه ای

۱۳۷۰۰۰۰ ریال