تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۲۳

کادر درمانی

روان پزشکان

روان پزشک

موسس و رئیس کلینیک آتیه

دکتر نظام الدین رستم کلایی

پزشک_متخصص روانشناسی

دکتر آنیتا آذرکلاه

روانپزشک

روانپزشک

مسئول فنی

دکتر محمد منائی

روانپزشک

مسئول فنی

مدیران درمان

زهرا حیدری

مدیر کلینیک بزرگسال

سپیده طورسینا

مدیر کلینیک بزرگسال

مدیر آزمایشگاه روان سنجی و نقشه مغزی

مدیر کلینیک کودک

مدیر کلینیک تشخیص و خدمات از راه دور

صبا کوشا مقدم

مدیر کلینیک بزرگسال

مدیر کلینیک توانبخشی مغز و اعصاب

روان درمانگر

روان درمانگر

نقشه مغزی

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر حسین کشاورز افشار

روان درمانگر

بزرگسال

زهرا امینیان

روان درمانگر

الهه رشوند

روان درمانگر

کودک و نوجوان

فاطمه قربانی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

دکتر صوفی مرادی

روان درمانگر

کودک و بزرگسال

فریال اشجع

روان درمانگر

دکتر هانیه زراعت کار

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر هاتف زمانی

روان درمانگر

بزرگسال و

خدمات از راه دور

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال و تشخیص

روان درمانگر

خدمات از راه دور

دکتر شادی کبیری

روان درمانگر

خدمات از راه دور

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر سیده لیلا پورسمر

روان درمانگر

بزرگسال

عباس کبودی

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر سارا سالکی

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر علیرضا سالمی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال و

خدمات از راه دور

دکتر ونوس محمودی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر زهره انوشه

روان درمانگر

بزرگسال و 

خدمات از راه دور

دکتر فریده فرخ زادی

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر شقایق دخیلی

روان درمانگر

بزرگسال

افسون احمدی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

دکتر ساناز خمامی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

دکتر مهدی مهربان اشتهاردی

روان درمانگر

بزرگسال و 

خدمات از را دور 

روان درمانگر

کودک و نوجوان

روان درمانگر

کودک و نوجوان و 

خدمات از راه دور 

روان درمانگر

کودک و نوجوان

دکتر سپیده دهقانی

روان درمانگر

بزرگسال

آموزش تحصیلی

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

روانشناس و روانسنج

دکتر نرگس فلاحت چیان

روانشناس 

مصاحبه و تشخیص

روانشناس

مصاحبه و تشخیص

روانشناس

مصاحبه و تشخیص و

خدمات از راه دور

روانشناس

مصاحبه و تشخیص 

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

مریم انصاری

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عاطفه محمدی

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

روانشناس

مصاحبه و تشخیص

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

کار درمانگر

سارا باقری

روان درمانگر

منصوره آبادین

کار درمانگر

کودک و نوجوان

فاطمه اخوان عبیری

روان درمانگر

کار درمانگر

کودک و نوجوان

ارزیاب

فاطمه سادات میر هاشمی

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

زینب تهمتن

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

هانیه احمدی

تکنسین ثبت /تحلیلگر

نقشه مغزی

مهنوش کامرانوند

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

سحر کوهستانیان

تکنسین ثبت 

نقشه مغزی

مهدیه میرمحمد

تحلیلگر

نقشه مغزی

الهه مشهدی زاده

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

زهرا سلیمی

تکنسین ثبت 

نقشه مغزی

عسل ابراهیم ازناوی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

سوسن عرفانیان عصار

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

مهنا درفشی

درمانگر تکنولوژیک

لاله سهرابی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

گفتار درمانگر

مریم صبور

گفتار درمانگر

کودک و نوجوان

گفتار درمانگر

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

محمد هادی محمدزاده برازنده

نوروتراپیست

بزرگسال

بهنام قابل دمیرچی

نوروتراپیست

بزرگسال

مرجان امام جمعه

نوروتراپیست

بزرگسال

فاطمه بهرام

نوروتراپیست

بزرگسال

نگار سادات پورمحمد گل سفیدی

روان درمانگر

زهرا حیدری

نوروتراپیست

بزرگسال

نوروتراپیست

بزرگسال

مهشید اسلامی دهکردی

نوروتراپیست

بزرگسال

خروج از نسخه موبایل