تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۲۳

کادر درمانی

روان پزشکان

روان پزشک

موسس و رئیس کلینیک آتیه

عکس مربوط به رزومه دکتر رستم کلایی

دکتر نظام الدین رستم کلایی

پزشک_متخصص روانشناسی

دکتر آنیتا آذرکلاه

روانپزشک

روانپزشک

مسئول فنی

عکس مربوط به رزومه دکتر محمدمنایی

دکتر محمد منائی

روانپزشک

مسئول فنی

مدیران درمان

عکس مربوط به رزومه زهرا حیدری

زهرا حیدری

مدیر کلینیک بزرگسال

عکس مربوط به رزومه سپیده طورسینا

سپیده طورسینا

مدیر کلینیک بزرگسال

مدیر آزمایشگاه روان سنجی و نقشه مغزی

مدیر کلینیک کودک

عکس مربوط به رزومه فرزانه بیات

مدیر کلینیک تشخیص و خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه صبا کوشا مقدم

صبا کوشا مقدم

مدیر کلینیک بزرگسال

مدیر کلینیک توانبخشی مغز و اعصاب

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه دکتر زینب رحمتی

روان درمانگر

نقشه مغزی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه دکتر حسین کشاورز

دکتر حسین کشاورز افشار

روان درمانگر

بزرگسال

زهرا امینیان

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه الهه رشوند

الهه رشوند

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه فاطمه قربانی

فاطمه قربانی

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

دکتر صوفی مرادی

روان درمانگر

کودک و بزرگسال

فریال اشجع

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه هانیه زراعت کار

دکتر هانیه زراعت کار

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه

دکتر هاتف زمانی

روان درمانگر

بزرگسال و

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه یاسر ابوترابی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مرضیه مسعودی

روان درمانگر

بزرگسال و تشخیص

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه شادی کبیری

دکتر شادی کبیری

روان درمانگر

خدمات از راه دور

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه لیلا پورسمر

دکتر سیده لیلا پورسمر

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه عباس کبودی

عباس کبودی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه سارا سالکی

دکتر سارا سالکی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه است

دکتر علیرضا سالمی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال و

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه ونوس محمدی

دکتر ونوس محمودی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهره انوشه

دکتر زهره انوشه

روان درمانگر

بزرگسال و 

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه فریده فرخ زادی

دکتر فریده فرخ زادی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه شقایق دخیلی

دکتر شقایق دخیلی

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه افسون احمدی

افسون احمدی

روان درمانگر

خدمات از راه دور

عکس مربوط به رزومه دکتر خمامی

دکتر ساناز خمامی

روان درمانگر

بزرگسال

روان درمانگر

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مهدی مهربان

دکتر مهدی مهربان اشتهاردی

روان درمانگر

بزرگسال و 

خدمات از را دور 

عکس مربوط به رزومه گلنوش سرور

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه فریبا ابراهیم بابایی

روان درمانگر

کودک و نوجوان و 

خدمات از راه دور 

عکس مربوط به رزومه زهرا دلخوش

روان درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه سپیده دهقانی

دکتر سپیده دهقانی

روان درمانگر

بزرگسال

آموزش تحصیلی

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه محمد مهاجرانی

آموزش تحصیلی

کودک و نوجوان

روانشناس و روانسنج

عکس مربوط به رزومه نرگس فلاحت چیان

دکتر نرگس فلاحت چیان

روانشناس 

مصاحبه و تشخیص

روانشناس

مصاحبه و تشخیص

روانشناس

مصاحبه و تشخیص و

خدمات از راه دور

روانشناس

مصاحبه و تشخیص 

عکس مربوط به رزومه سمیرا ذاکرین

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه دریا مدینه

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه فاطمه نگهبان

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

مریم انصاری

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عاطفه محمدی

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه سپیده کشانی

روانشناس

مصاحبه و تشخیص

عکس مربوط به رزومه نازنین آقایی

روانسنج 

روانسنجی و نقشه مغزی

کار درمانگر

سارا باقری

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه منصوره ابادیان

منصوره آبادین

کار درمانگر

کودک و نوجوان

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

فاطمه اخوان عبیری

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه مهدی احمدیان

کار درمانگر

کودک و نوجوان

ارزیاب

عکس مربوط به رزومه فاطمه میر هاشمی

فاطمه سادات میر هاشمی

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه زینب تهمتن

زینب تهمتن

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه هانیه احمدی

هانیه احمدی

تکنسین ثبت /تحلیلگر

نقشه مغزی

عکس مربوط به رواندرمانگر کلینیک اتیه مهنوش کامرانوند

مهنوش کامرانوند

تکنسین ثبت

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه سحر کوهستانیان

سحر کوهستانیان

تکنسین ثبت 

نقشه مغزی

عکس مربوط به روان درمانگر مهدیه میرمحمد

مهدیه میرمحمد

تحلیلگر

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه الهه مشهدی زاده

الهه مشهدی زاده

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه زهرا سلیمی

زهرا سلیمی

تکنسین ثبت 

نقشه مغزی

عکس مربوط به رزومه عسل ابراهیم ازناوی

عسل ابراهیم ازناوی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

سوسن عرفانیان عصار

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

عکس مربوط به کادر درمان اتیه

مهنا درفشی

درمانگر تکنولوژیک

عکس مربوط به رزومه لیلا سهرابی

لاله سهرابی

درمانگر تکنولوژیک

بزرگسال

گفتار درمانگر

عکس مربوط به رزومه مریم صبور

مریم صبور

گفتار درمانگر

کودک و نوجوان

گفتار درمانگر

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه هاجر طایی

نوروتراپیست

کودک و نوجوان

عکس مربوط به رزومه محمد هادی محمدزاده

محمد هادی محمدزاده برازنده

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه بهنام قابل دمرچی

بهنام قابل دمیرچی

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مرجان امام جمعه

مرجان امام جمعه

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه فاطمه بهرام

فاطمه بهرام

نوروتراپیست

بزرگسال

نگار سادات پورمحمد گل سفیدی

روان درمانگر

عکس مربوط به رزومه زهرا حیدری

زهرا حیدری

نوروتراپیست

بزرگسال

نوروتراپیست

بزرگسال

عکس مربوط به رزومه مهشید اسلامی

مهشید اسلامی دهکردی

نوروتراپیست

بزرگسال