عکس مربوط به رزومه دکتر اسیه رضایی

دکتر آسيه رضايي نياسر

 • ۱۳۸۲ کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمی)

 

 • ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی پيام نور تهران

 

 • ۱۴۰۰ دکتری روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی

کارشناسی

 • اداره بهزیستی شهرستان دلیجان (۱۰ سال )
 • سازمان بهزیستی کشور(۳ سال)

مدیریت مرکز

 • مرکز ملی راهبری و خط مشاره تلفنی- ۲ سال
 • مدیریت بخش درمان چاقی 
 • مدیریت اضطراب و وسواس کلینیک آتیه درخشان ذهن – ۲ سال
 • معاونت درمان کلینیک آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۸ تاکنون

روان درمانگر و مشاوره

 • سازمان بهزیستی کشور ( ۱۲ سال)
 • مرکز آرمان (۳ سال)
 • مرکز آرسین (۲ سال)
 • مرکز روشنا (۱ سال)
 • کلینیک آتیه درخشان ذهن (۶ سال)

عناوین موضوع

 1. پژوهش بررسي مقايسه اي اختلالات خواب در بيماران تحت درمان با متادون و درمان ايمان مدار – پرهيز مدار

مرکز موردتائید

 • شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي

تاریخ اجرا

 • ۱۳۹۰

مشاورعلمی طرح

 • دكتر حامد اختياري و دكتر عليرضا مرداي

پژوهشگرطرح

 • آسيه رضايي نياسر

 

   ۲.طراحی و ارزیابی اثربخشی بسته بومی مداخلات شناختی در بیش خوری برای مدیریت اضافه وزن؛ یک کارآزمایی بالینی یک سرکور

مرکز موردتائید

 • ستاد فناوری و علوم شناختی

تاریخ اجرا

 • ۱۳۹۲ تا کنون

مشاورعلمی طرح

 • دکتر فرهودیان

پژوهشگرطرح

 • دکتر حامد اختیاری

همکار اصلی طرح

 • آسیه رضایی نیاسر

تالیف کتاب

۱.خواب راحت و کافی در طی درمان بیماری وابستگی به مواد (معجزه خواب)

نویسنده  یا نویسندگان کتاب

 • اتوسا فرمند, حامد اختیاری

انتشارات

 • مهرسا

سال چاپ

 • ۱۳۹۲

توضیحات

 • همکار در تالیف

۲.من یک چاق خوشحال هستم

نویسنده  یا نویسندگان کتاب

 • حامد اختیاری, اسیه رضایی

انتشارات

 • مهرسا

سال چاپ

 • ۱۳۹۲

توضیحات

 • نویسنده دوم

 • مدرس استانی آموزش مهارتهای زندگی سازمان بهزیستی کشور
 • مدرس استانی آموزش پیش از ازدواج و اموزش زندگی خانواده سازمان بهزیستی کشور
 • مدرس کارگاههای آموزش ویژه درمانگر در حوزه درمان چاقی و اضافه وزن
 • مدرس کارگاههای آموزشی ارتقای عملکردهای شناختی در کودکان و بزرگسالان در کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • مدرس دانشگاه علم و فرهنگ

عنوان مقاله           نام مجله           تاریخ چاپ        زبان              ناشر ومحل انتشار          نام همکاران

۱.بررسي مشكلات    فصلنامه اعتياد         ۱۳۸۹         فارسی             دفتر ملي مطالعات        دكتر حامد

خواب در بيماران                                                                   اعتياد كشور- تهران           اختياري

تحت درمان با متادون

(تشخيص ،

ارزيابي و درمان)

۲.بهبود عملکرد در          نشریه علمی      ۱۳۹۵         فارسی          شرکت بهین پویان      دکتر شهرام  

سازمان بهزیستی:          – کاربردی                                                                       توفیقی، سهیلا   

بازنگری در فرایند توزیع      مدیریت                                                                        طاهریان

یارانه‌های مشاوره             نوآورانه

روانشناختی

۳.ارزیابی عملکرد        فصلنامه علمی –      ۱۳۸۶         فارسی      دانشگاه پیام نور      دکتر حسین 

شناختی کودکان         پژوهشی رواشناسی                                                           زارع و فرزانه 

دارای مشکل اضافه       سلامت                                                                          برجسته 

وزن و...

۴.اثر افزایش BMI        فصلنامه               ۱۳۹۹           فارسی        دانشگاه تهران      دکتر علیرضا 

بر سرعت واکنش،      پژوهش های کاربردی                                                       مرادی، دکتر میثم   

توجه پایدار و              روانشناسی                                                                    صادقی، دکتر مریم 

حافظه کاری کودکان                                                                                      محمودی و سروش

و نوجوانان                                                                                                        لهراسبی

 

عنوان                                                                        محل برگزاری و اهدا گواهینامه

۱.آموزش مهارتهاي زندگي محيط كار و دانشجویی           سازمان بهزیستی استان مرکزی و وزارت علوم 

۲.آموزش پيش از ازدواج و زندگی خانواده                     سازمان بهزیستی استان مرکزی

۳.آموزش مربیگری پیشگیری از اعتیاد ۱و۲و۳                  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

۴.آموزش فنون مصاحبه و تشخيص                             دانشگاه پیام نور مرکز تهران- سازمان بهزیستی

                                                                            استان مرکزی

۵.آزمونهاي روانشناختي و تشخيصي                      دانشگاه پیام نور مرکز تهران- مدرس دکتر جان بزرگی

۶.نظریه های روان درمانی                                  دانشگاه پیام نور مرکز تهران - مدرس دکتر جان بزرگی

۷. درمان چند وجهی لازاروس                              مرکز مشاوره ره سلامت - مدرس دکتر جان بزرگی

۸.درمان شناختی رفتاری(CBT)مقدماتی و پیشرفته    مرکز مشاوره ره سلامت - مدرس دکتر جان بزرگی

۹.روان درمانی تحلیلی ۱و۲و۳                             سازمان بهزیستی کشور - مدرس دکتر جان بزرگی 

۱۰.پروژه نویسی۱ و ۲                                        سازمان بهزیستی کشور -  مدرس دکتر جان بزرگی

۱۱.  آموزش نیازسنجی                                        سازمان بهزیستی کشور -  مدرس دکتر جان بزرگی   

۱۲. تحلیل و تفسیر آزمون ۱۶ عاملی کتل                مرکز مشاوره ره سلامت- مدرس دکتر جان بزرگی  

۱۳.شناسایی و مداخله در اختلالات جنسی                 موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا

۱۴.گروه درمانی کاهش چاقی                       مرکز مشاوره و روانشناسی روان مهر- مدرس آقای ساسانفر

۱۵.تسهیلگری ۱ و ۲                                       سازمان بهزیستی کشور 

۱۶.کارگاه اصول مشارکت                                   سازمان بهزیستی استان مرکزی

۱۷.اصول درمان ACT                                    انجمن روانشناسي ايران- مدرس دکتر حمیدپور

۱۸.كارگاه تحليل الكتريكي مغز (TDCS)                موسسه دانش اعتياد و  روانشناسي ايرسا

۱۹.کارگاه طرحواره درمانی                         سازمان بهزیستی استان مرکزی- مدرس دکتر حمیدپور

۲۰.کارگاه زوج درمانی شناختی با محوریت خیانت زناشویی        سازمان بهزیستی استان مرکزی- مدرس

                                                                                     دکتر حمیدپور

۲۱.کارگاه مداخلات عصبی- شناختی در چاقی و بیش خوری        موسسه دانش اعتياد و  روانشناسي ايرسا

۲۲.کارگاه سوپروایزری درمانهای شناختی            انجمن روانشناسی ایران- مدرس دکتر فتی و دکتر موتابی

۲۳.دوره مبانی روانکاوی                                مدرسین: دکتر افتخار، ذکتر مشتاق و دکتر نوحه سرا

۲۴.دوره مبانی سایکوپاتولوژی در روان تحلیلی           مدرسین: دکتر افتخار، ذکتر مشتاق و دکتر نوحه سرا

۲۵.اصول و مصاحبه بالینی                          سازمان بهزیستی کشور، مدرس : دکتر مجید محمود علیلو

۲۶. کارگاه اصول و مبانی مشاوره اینترنتی              سازمان بهزیستی کشور- سعید نوروزی

۲۷.مجموعه کارگاه سوپروایزری اقدامات اجتماع در سلامت روان          سازمان بهزیستی کشور- دکتر پیام

                                                                                            روشنفکر

 • آشنایی کامل با مهارتهای هفت گانه یارانه کار
 • مسلط نسبی بر نرم افزار SPSS
 • مسلط برمهارتهای تسهیگری و آموزشگر مهارتهای زندگی، ارتقای عملکردهای شناختی (مغز)
 • آشنایی با زبان انگلیسی در سطح Intermediate
 • روان درمانگر فردی و گروه درمانگر شناختی و فراشناخت در خودتنظیمی و مدیریت هیجان
 • روان درمانگر در حوزه درمان چاقی و اضافه وزن (بزرگسال و کودک)
 • آشنایی با آزمونهای ارزیابی عملکردهای شناختی (مغز)
 • درمانگر ارتقا و توانبخشی شناختی

 

عنوان                         تاریخ دریافت                شهر و محل دريافت                     اعطاء کننده

۱.دریافت تقدیرنامه              ۱۳۸۳                              تهران                    دکتر روشنک وامقی معاون

کارشناس فعال در                                                                                معاون امور فرهنگی و 

کارگاه اموزشی                                                                                    وپیشگیری بهزیستی کشور

کاهش تقاضا در

محیط های کار

۲.دريافت تقدير نامه              ۱۳۸۳                               اراک                     معاونت بهداشتی و    

جهت همکاری با برنامه                                                                             رئیس مرکز بهداشت         پیشگیری از ایدز                                                                                        استان مرکزی

۳.دریافت تقدیرنامه               ۱۳۸۵                               اراک                    معاونت امور پیشگیری

در برنامه پیشگیری از                                                                               بهزیستی استان مرکزی

اسیب های اجتماعی

ویژه دانشجویان

۴.دريافت تقدير نامه              ۱۳۸۶                                 اراک                   دکتر حمیدرضا شمسی

براي خدمات مشاوره                                                                           معاونت پیشگیری بهزیستی

                                                                                                                 استان مرکزی

۵.دریافت تقدیرنامه              ۱۳۸۸                                  اراک                    اقای صالحی مدیر کل 

به عنوان کارشناس نمونه                                                                           سازمان بهزیستی استان

استانی                                                                                                    مرکزی

۶.دریافت تقدیر نامه              ۱۳۸۸                                 اراک                   دکتر حمیدرضا شمسی

برای مدرس اموزش                                                                                 معاونت امور پیشگیری

خانواده                                                                                                        بهزیستی     

۷.دریافت لوح تقدیر و            ۱۳۸۸                                  اراک               مسئول شورای هاهنگی 

جایزه بعنوان همکاری فعال                                                                    مبارزه با مواد مخدر

در پیشگیری از اعتیاد                                                                              استان مرکزی     

۸.دریافت لوح تقدیر و             ۱۳۸۹                                 اراک               استاندار استان مرکزی

جایزه بعنوان نفرات برتر

فعال در پیشگیری از اعتیاد

۹.دریافت جایزه و تقدیرنامه        ۱۳۹۰                               اراک               اقای سیف اله کرم زاده    

بعنوان مدرس خانواده                                                                          مدیرکل اموزش و پرورش    در مدارس                                                                                        استان مرکزی 

۱۰.دریافت لوح تقدیر و            ۱۳۹۱                                 تهران            دکتر جغتایی دبیر علمی

نشان سیلور جایزه ایزما                                                                         کنگره پایه های زیستی

در کنگره ملی پایه های                                                                           اعتیاد

زیستی اعتیاد  

۱۱.دریافت لوح تقدیر              ۱۳۹۱                                  ارومیه           دکتر اذرخش مکری

پوستر برتر کنگره بین                                                                            دبیرعلمی کنگره

المللی اعتیاد

 • حوزهای علوم شناختی نظیر: بازتوانی شناختی، مداخلات عصب شناختی در اختلالات روانی
 • حوزه روان تحلیلی از دیدگاه نوروساینس
 • مثنوی و شاهنامه خوانی و تفسیر و تبیین اشعار مولانا و فردوشی از منظر دیدگاههای روانشناسی
 • مطالعات تاریخ ادبیات و تاریخ کهن ایران
 • ورزش کوهنوردی و پینگ پنگ

عضویت در مجامع علمی داخلی وخارجی:

۱.

نام مجمع

 • انجمن روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران

موضوع فعالیت

 • برگزاري سيمنارها و كارگاههاي تخصصي روان شناسي

نوع فعالیت

 • مسئل انجمن

شهروکشور مبدأ مجمع

 • كرج- دانشگاه تربيت معم تهران

تاریخ شروع

 • ۱۳۷۹

تاریخ پایان

 • ۱۳۸۲

۲.

نام مجمع

 • انجمن علمي روانشناسي داشنگاه پيام نور  تهران

موضوع فعالیت

 • برگزاري سيمنارها و كارگاههاي تخصصي روان شناسي

نوع فعالیت

 • عضو

شهروکشور مبدأ مجمع

 • تهران دانشگاه پيام نور

تاریخ شروع

 • ۱۳۸۷

تاریخ پایان

 • ۱۳۸۹

۳.

نام مجمع

 • سازمان نظام روانشناسي ايران

نوع فعالیت

 • عضو

شهروکشور مبدأ مجمع

 • تهران

تاریخ شروع

 • ۱۳۹۰

تاریخ پایان

 • تاكنون

 • بررسی نقش راهبردهاي مقابله با استرس در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي (۱۳۸۷)، سمینار اولين همايش منطقه اي آسيبهاي اجتماعي با رويكرد مداخله اي دانشگاه آزاد.

 

 • مطالعه كيفي عوامل پيش بيني كننده ختلالات خوا در معتادين مصرف كننده كراك (۱۳۹۱)، كنگره ملي پايه هاي زيستي اعتياد، دانشگاه تهران با همکاری دكتر حامد اختياري- محمد ترابي ناعمي

 

 • مطالعه کیفی عوامل پیش بینی کننده در نارضایتی زناشویی در افراد متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهرستان دلیجان (۱۳۹۱)، كنگره ملي مددكاري و خانواده شهرستان اراک، با همکاری مینا بیکی

 

 • بررسي تاثیر دو شيوه درمان نگهدارنده متادون و ايمان مدار- پرهيزمدار بر كاهش مشكلات خواب معتادین (۱۳۹۱)، كنگره ملي اعتياد دانشجويي – ارومیه – با همکاری دكتر حامد اختياري؛ دكتر عليرضا مردای

 

 • مقايسه اثربخشي گروههاي خودياري و درمان نگهدارنده با متادون در افزايش تاب آوري و هوش معنوي معتادين (۱۳۹۱)، كنگره ملي اعتياد دانشجويي – ارومیه – با همکاری اسماعیل خانجانی

 

 • بررسی مقایسه ای میزان ولع و شدت علایم محرومیت در معتادین مواد افیونی تحت درمان با متادون و درمان کوتاه مدت اقامتی ایمان مدار وپرهیز مدار (۱۳۹۲)، هفتمین كنگره ملي پايه هاي زيستي اعتياد- تهران – با همکاری دکتر حامد اختیاری

 

 • مقایسه عملکردهای جنسی و کیفیت خواب در معتادین مواد افیونی با گروه بهنجار (۱۳۹۲)،هفتمین كنگره ملي پايه هاي زيستي اعتياد- تهران – با همکاری محمد رضا احمدی نوری ، حامد اختیاری، شهناز ابراهیمی

 

 • مطالعه مقدماتی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانه های اختلال بیخوابی پیتزبورگ، (۱۳۹۴) ، پنجمین کنگره روانشناسی ایران- تهران – با همکاری پری پوریزدان

 

 • معرفی مدل درمان عصبی شناختی در بیش خوری و چاقی، (۱۳۹۳)، سومین کنگره علوم اعصاب و پایه های بالینی – تهران – با همکاری دکترحامد اختیاری

 

 • مداخلات شناختی در چاقی و بعنوان الگویی از رفتارهای اعتیادی ( ۱۳۹۴)، نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد- تهران .

 

 • ارزیابی عملکرد شنختی کودکان چاق در مقایسه با کودکان دارای وزن نرمال (۱۳۹۶)، هفتمین کنگره علوم شناختی، تهران ، با همکاری دکتر حسین زارع و فرزانه برجسته