عکس مربوط به رزومه نازنین آقایی

نازنین آقایی

  • ۱۳۹۹    کارشناسي روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامشهر

 

  • ۱۳۹۶    ديپلم علوم تجربي

  • از ۱/۴/۱۳۹۸  تا ۲۱/۷/۱۳۹۸  روانسنج و مربی کودک کلینیک روان نما نوین (زیر نظر آقای هاشمی)  

 

  • از ۱/۸/۱۳۹۷ تا ۳۰/۵/۱۳۹۹    روانسنج ، مربی کودک، تایپیست و مترجم در کلینیک روان نما (زیر نظر دکتر کامکاری)

 

  • از ۰۵/۰۹/۱۳۹۷    عضو رسمی انجمن صنفی مترجمان تهران

 

  • سال ۱۳۹۵          معلم زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آناهید

 

  • ۱۳۹۷                 بهیاری در بیمارستان لقمان

کارگاه های گذرانده :

 

·        interaction of personality disorder and sexual disorder

·         موسسه: joie sexual health clinic

تاریخ: دی ۱۳۹۹

·        ارزیابی اختلالات هیجانی (شناسایی، تشخیص و درمان) با کاربرد آزمون CAT

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: مرداد ۱۳۹۸

·        ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی کودکان

·         موسسه: سازمان بهزیستی

تاریخ: آذر ۱۳۹۹

·        ارزیابی اختلالات طیف اتیسم

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

·        ارزیابی اختلالات یادگیری

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: تیر ۱۳۹۸

·        ارزیابی اختلالات نقص توجه -بیش فعالی

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: مهر ۱۳۹۸

·        تفسیر نقاشی ، فرزند پروری ،

·         موسسه: مرکز روانشناختی سلامت

تاریخ: مهر ۱۳۹۷

·        تفسیر نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: خرداد ۱۳۹۹

·        تفسیر نسخه تکمیلی مقیاس های هوش وکسلر کودکان

تاریخ: ۱۳۹۸

·        مصاحبه بالینی، درمان شناختی رفتاری اختلالات کودکی، مربیگری مهارت های زندگی و فرزند پروری، تفسیر نقاشی، مداخله در کودکان اسیب دیده، طلاق و سوگ، بازی درمانی، درمان مبتنی بر روابط والد کودک، قصه درمانی

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: دی ۱۳۹۹

·        آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی

·         موسسه: موسسه آموزش عالی آزاد مدت

تاریخ: شهریور ۱۳۹۷

·        مربیگری مهارت های زندگی

·         موسسه: موسسه آموزش عالی آزاد مدت

تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

·        آزمون MCMI-4

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: آذر ۱۳۹۸

·        آزمون NEO

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: دی ۱۳۹۸

·        آزمون MMPI-2RF

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: بهمن ۱۳۹۸

·        آزمون اندریافت موضوع TAT

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: بهمن ۱۳۹۸

·        اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین تهران-استنفورد-بینه

·         موسسه: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تاریخ: مهر ۱۳۹۸

·        طرحواره درمانی فردی

·         موسسه: دانشگاه الزهرا

تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷

·        طرحواره درمانی گروهی

·         موسسه: دانشگاه الزهرا

تاریخ: خرداد ۱۳۹۷