عکس مربوط به رزومه دکتر زینب رحمتی

دکتر زینب رحمتی

 • ۱۴۰۰    دکتری روانشناسی شناختی – پژوهشکده علوم شناختی

موضوع رساله: بررسی محط ساختن دانش بر تغییرمفهومی در معلمان

 

 • ۱۳۹۰    کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه­طباطبائی

موضوع پايان‌نامه: رابطه کمال­گرایی و فرسودگی تحیلی در دانشجویان با خودکارآمدی بالا و پایین

 

 • ۱۳۸۷    کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

 

 • ۱۳۸۳    ديپلم علوم انسانی

 • ۱۳۹۴-۱۳۹۵         عضو کارگروه آموزش ستاد توسعه علوم وفناوری­های شناختی

 • ۱۳۹۴-۱۳۹۶                مشاور آموزشی مدرسه شناختی تکریم

 

 • ۱۳۹۷-۱۳۹۵          سرگروه توانبخشی شناختی کودک کلینیک مغز و شناخت

 

 • از ۱۳۹۵ تا کنون        تسهیل­گر دوره­های تربیت­مربی گروه آموزشی بومرنگ

 

 • از فروردین ۱۴۰۰  مدیریت کلینیک روانسنجی و نقشه مغزی کلینیک آتیه

انتشارات: مقاله

 1. Rahmatia, Z. (2015). The Study of Academic Burnout in Students with High and Low Level Of Self-Efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, ۱۷۱, ۴۹-۵۵.
 2. Rahmati, Z., Talkhabi, M., & Moradi, A. (2020). Teachers’ Professional Development and Conceptual Change through the Knowledge Building Environment. Journal of Cognitive Psychology, ۸(۱), ۵۳-۶۶.
 3. Talkhabi, M., Rahmati, Z., & Moradi, A. Investigating Iranian teachers’ conceptions of teaching and learning. Advances in Cognitive Science, ۰-۰.
 4. رحمتی، زینب. ذهنیت ایستا، ذهنیت بالنده. ماهنامه رشد مدرسه زندگی. شماره ۲، ۱۳۹۸.

انتشارات: کتاب

 1. مختاری، ستاره؛ رحمتی، زینب. پرورش مهارت­های شناختی و خلاق کودکان. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۹۷.
 2. صحافی، لاله؛ مولوی شیرازی، صبا؛ رحمتی، زینب؛ اصیلی، صبا؛ موسوی بصیرت، فاطمه؛ حجاری‌زاده، بهناز. ما خوب فکر می­کنیم. تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، ۱۳۹۷.
 3. تلخابی، محمود؛ صحافی، لاله؛ قاسم‌پور، عرفانه؛ رحمتی، زینب. پروژه­های یادگیری. تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، ۱۳۹۵.

 • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴          تدریس دروس گروه روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

 

 • سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰   روانشناسی تربیتی با رویکرد شناختی. کارشناسی ارشد ذهن-مغز-تربیت. پژوهشکده علوم شناختی