عکس مربوط به رزومه زهرا دلخوش

زهرا دلخوش

 • ۱۳۸۸   کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: بررسی استعاره های خود و زندگی افراد دارای اضطراب اجتماعی

 

 • ۱۳۸۶   کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 • ۱۳۸۰   ديپلم علوم ریاضی

 • از سال ۱۳۹۲ تا سال۱۳۹۴ عضو کارگروه اضطراب ابر سلامت بنیاد برکت

 

 • از سال ۱۳۹۰ تا سال۱۳۹۹ عضو کارگروه کودک در مرکز جامع خدمات مشاوره بهزیستی

 • از۱۳۹۰تا۱۳۹۹ مشاور مرکز جامع خدمات مشاوره بهزیستی

 

 • از ۱۳۹۹ مشاور مرکز شبیر ( مرکز کودکان بدسرپریت ) بهزیستی

 

 • از سال۱۳۹۳ _۱۳۹۵ مشاور دبستان گل نرگس

 

 • از سال۱۳۹۶_۱۳۹۸ مشاور دبیرستان دکتر شهید بهشتی

 

 • از سال۱۳۹۷ مشاور کلینیک هفت و نیم مدارس علامه طباطبایی

 

 • از سال۱۳۹۸ مشاور مرکز رازرویش

 • دلخوش، زهرا؛ عنوان: برریی بازنمایی معنایی( زندگی_ خود) افراد دارای اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد عادی. کنگره پژهش های روانشناختی.۱۳۹۲

 

 • دلخوش، زهرا؛ مکیان. سمیه؛ عنوان: بررسی اظطراب (صفت_ حالت )در رفتار خرید تکانه ای. کنفراس بین المللی مدیریت.۱۳۹۲

 

 • دلخوش، زهرا؛ صابری، مریم؛ عنوان: بررسی میزان هوش هیجانی زنان قربانی خشونت. همایش بی المللی خشونت .۱۳۹۳

 

 • دلخوش،زهرا؛ موسوی، آیدا؛عنوان؛ نقش استعاره ها در بازسازی شناختی در رویکرد اکت و قرآن . همایش بین المللی قرآن و سلامت.۱۳۹۳

 • سال۱۳۹۱ عنوان:زبان تخصصی مقطع و رشته:کارشناسی گروه روانشناسی دانشگاه: پیام نور  دانشکده:لواسان

 

 • سال۱۳۹۱     عنوان: تاریخچه روانشناسی  مقطع و رشته: کارشناسی گروه روانشناسی دانشگاه: پیام نور دانشکده: لواسان

 

 • سال۱۳۹۲   عنوان: آزمون های روانشناختی مقطع و رشته: کارشناسی گروه: روانشناسی

                دانشگاه: پیام نور، دانشکده: لواسان

 

 

 • سال۱۳۹۷ عنوان: مهارت های زندگی موسسه: دبیرستان شهید بهشتی

 

 • سال۱۳۹۸  عنوان: هویت اجتماعی موسسه: دبیرستان شهید بهشتی

 

 • سال۱۳۹۷ کارگاه مدیریت اضطراب. سازمان: مدارس علامه طباطبایی

 

 • سال۱۳۹۷  کارگاه تربیت جنسی  سازمان: مدارس علامه طباطبایی

 

 • سال ۱۳۹۸  کارگاه مهارتهای فرزندپروری  سازمان: مدارس علامه طباطبایی

 

 • سال۱۳۹۸.   کارگاه مهارتهای ارتباط موثر.  سازمان: فرهنگی اجتماعی شهرداری

 

 • سال۱۳۹۸.   کارگاه شناخت خود با رویکرد تیپ شناسی سازمان: فرهنگی اجتماعی شهرداری

 

 • سال۱۳۹۲. سخنرانی عنوان: مشاوره قبل ازازدواج   سازمان: بهزیستی

 

 • کارگاه ۷۲ ساعت تحکیم بنیان خانواده سازمان: فرهنگی اجتماعی شهرداری ۱۳۹۰

 

 • کارگاه مشاوره قبل از ازدواج سازمان: بهزیستی سال۱۳۹۰

 

 • کارگاه مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی سازمان: بهزیستی۱۳۹۱

 

 • کارگاه بازی درمانی شناختی رفتاری دکتر طهماسیان سازمان: نظام روانشناسی ۱۳۹۳

 

 • کارگاه مشکلات رفتاری با رویکرد رفتاری دکتر تبریزی سازمان: نظام روانشناسی۱۳۹۵

 

 • کارگاه استفاده از ابزار کامپیوتری در ناتوانی یادگیری و بیش فعالی دکتر نوکنی سازمان: نظام روانشناسی ۱۳۹۵

 

 • کارگاه بلوغ در دختران  سازمان: بهزیستی ۱۳۹۱

 

 • کارگاه مهارت استرس شغلی  سازمان: بهزیستی۱۳۹۱

 

 • کارگاه ایماگوتراپی و FLE در ازدواج  سازمان: بهزیستی۱۳۹۲

 

 • کارگاه مهارت فرزندپروری با دکتر فریبا عربگل سازمان: شهرداری ۱۳۹۴

 

 • کارگاه بازی درمانی با رویکرد کودک محور سازمان بهزیستی۱۳۹۵

 

 • کارگاه مهارت های بین فردی در خانواده دکتر امامی سازمان: نظام روانشناسی ۱۳۹۵

 

 • کارگاه اصول مصاحبه بالینی دکتر حاتمی سازمان: نظام روانشناسی۱۳۹۵

 

 • کارگاه مصاحبه انگیزشی   سازمان: بهزیستی ۱۳۹۶