عکس مربوط به رزومه یاسر ابوترابی

دکتر یاسر ابوترابی

 • ۱۳۹۸     تخصصی مشاوره _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن                                       موضوع رساله : اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر اختلال اضطرابی و افزایش امید به زندگی در بیماران

 

 • ۱۳۹۲    کارشناسی ارشد _ رشته ی مشاوره _ دانشگاه علامه طباطبایی                                      سازگاری اجتماعی و تاب آوری در بهزیستی روانشناختی معتادان خودیار ، موضوع پایان نامه : بررسی رابطه ی معنای زندگی

 

 • ۱۳۸۸  کارشناسی مشاوره و راهنمایی _دانشگاه رازی کرمانشاه 

 • از ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸ تا عضو باشگاه مدرسین و مشاورین بنیاد پیشگیری و ارتقاء سلامت

 

 • از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مدیر آموزش در مراکز فرآموز ( مرکز مهارت های رفتاری کودک و نوجوان ) در مناطق ۱۸ و ۲۲

 

 • از ۱۳۹۷ تا هم اکنون عضو انجمن ازدواج و خانواده ی کشور

 

 • از ۱۳۹۸ تا هم اکنون عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران

 

 •  مربی امور تربیتی در مراکز شبه خانواده سازمان بهزیستی شهرستان شمیرانات از خرداد ۹۳ تا خرداد ۹۵

 

 •  مشاور و مدرس کارگاه در کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (NGO) از مهر ۹۴ تا مهر۹۵

 

 •   مشاور در حوزه ی درمان غیر دارویی اعتیاد در کلینیک ترک اعتیاد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی از بهمن۹۴ تا بهمن ۹۶

 

 • از تیر ماه ۹۶ در حوزه های اجتماعی توانبخشی و پیشگیری مشغول به فعالیت در سازمان بهزیستی استان تهران

 

 •  در حوزه های فردی از جمله اختلالات خلقی و اضطرابی زوج و مشاوره ی خانواده تحت نظارت سوپروایزر مشغول به فعالیت در کلینیک روانشناختی از سال ۹۶   تا هم اکنون 

 • شناختی _ رفتاری
 • طرحواره درمانی

 •  طرحواره درمانی پیشرفته از مرکز مطالعات پیشرفته ی سلامت  روان آلمان CASMH
 • تربیت درمانگر اختلالات جنسی پیشرفته برگزارکننده سازمان بهزیستی
 • تربیت مربی مهارت های ازدواج برگزارکننده سازمان ورزش و جوانان
 • رمز گشایی شخصیت قبل از ازدواج برگزارکننده سازمان بهزیستی
 • اجرا, نمره گزاری و تفسیر آزمون هوشی وکسلر مرکز مشاوره ی توحید 
 • بررسی اختلالات روان پزشکی اثرگذار در روابط زوجین برگزار کننده انجمن ازدواج و خانواده ی کشور
 • نقش اختلالات جنسی در روابط زوجین برگزارکننده انجمن ازدواج و خانواده ی کشور
 • بررسی آسیب های اجتماعی در کودکان و نوجوانان برگزارکننده مرکز مهارت های رفتاری کودکان و نوجوانان ( فرآموز )
 • خانواده درمانی برگزار کننده کلینیک مددکاری و مشاوره ی نوید مهر
 • درمان غیر دارویی اعتیاد ویژه ی روانشناسان و مشاوران برگزارکننده مرکز ملی مطالعات اعتیاد

 •   نقش طرحواره درمانی در روابط زوجین برگزارکننده مرکز مطالعات پیشرفته ی سلامت روان آلمان CASMH

 

 •  سمینار طرحواره درمانی کودک و نوجوان برگزارکننده مرکز مطالعات پیشرفته ی سلامت روان آلمان CASMH

 

 •  فرصت ها و چالش های فضای مجازی برگزارکننده سازمان نظام روانشناسی و بنیاد پیشگیری و ارتقاء سلامت