عکس مربوط به رزومه سمیه سعیدی

سمیه سعیدی

مقطع تحصیلی      رشته تحصیلی        سال ورود        سال فراغت از تحصیل      معدل      نام موسسه

دیپلم                        تجربی               ۸۲-۸۱                ۸۵-۸۴                   ۱۸/۵۷        دبیرستان          نمونه دولتی مشهد 

لیسانس        روانشناسی بالینی             ۸۶-۸۷               ۹۰-۹۱                    ۱۷/۵۱        دانشگاه  فردوسی مشهد

فوق لیسانس      روانشناسی بالینی-            ۹۱                ۹۳-۹۴                    ۱۸/۲۰        دانشگاه شهید بهشتی

گرایش خانواده درمانی و زوج 

 • کسب رتبه ۱۷ در کنکور کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی سال ۱۳۹۱

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

۱۳۹۴، بررسی رابطه مولفه­های زیستی، سبک زندگی و هیجانات منفی با نارسایی عملکرد جنسی بیماران مرد مبتلا به نارسایی قلبی مزمن: عامل میانجی عملکرد زناشویی، استاد راهنما : دکتر مجتبی حبیبی، استاد مشاور اول: دکتر محسن دهقانی و استاد مشاور دوم: دکتر سپیده تقوی

عنوان پایان نامه کارشناسی:

۱۳۹۰، بررسی رابطه سبک دلبستگی و نوع رابطه رمانتیک زنان متاهل شهر مشهد با بیش از ۳ سال زندگی مشترک، زیر نظر دکتر جواد صالحی فدردی

 • ۱۳۹۴ تا کنون، درمانگر بالینی حوزه مشکلات فردی ( اختلالات خلقی و شخصیت)
 • ۱۳۹۵ تا کنون، زوج درمانگر و مشاورقبل ازدواج
 • ۱۳۹۷ تا کنون مدرس دانشگاه
 • ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، طراح سوالات کنکور آزمایشی ارشد روانشناسی بالینی ( آمار و رشد)
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دستیار کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مدرس خصوصی آمار توصیفی و استنباطی و روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی
 • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مدرس خصوصی آسیب شناسی روانی به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد
 • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مدرس خصوصی اصول بالینی به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد
 • ۱۳۹۱ مدرس کارگاه مهارت­های زندگی

 • دارای مدرک بین المللی نرم افزار SPSS از اتریش تحت نظر آکادمی تحلیل آماری ایران

 

 • دارای مدرک بین المللی نرم افزار AMOSاز اتریش تحت نظر آکادمی تحلیل آماری ایران

 

 • دارای مدرک بین المللی نرم افزار LISREL از اتریش تحت نظر آکادمی تحلیل آماری ایران

 

 • دارای مدرک بین المللی نرم افزار Smart PLS از اتریش تحت نظر آکادمی تحلیل آماری ایران

 

 • دارای مدرک بین المللی نرم افزار CMA2 از اتریش تحت نظر آکادمی تحلیل آماری ایران

 • ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، پژوهشگر طرح بررسی رابطه مولفه­های زیستی، سبک زندگی و هیجانات منفی با نارسایی عملکرد جنسی بیماران مرد مبتلا به نارسایی قلبی مزمن: عامل میانجی عملکرد زناشویی ، دانشگاه شهید بهشتی قطب علمی خانواده – تحت نظر دکتر مجتبی حبیبی، دکتر محسن دهقانی و دکتر سپیده تقوی.

 • بررسی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در بیماران کاندید پیوند قلب و بیماران دریافت کننده قلب پیوندی
 • بررسی کیفیت زندگی، باورهای فراشناختی و الگوی تعاملی در بیماران دارای قلب پیوندی
 • بررسی سبک زندگی و افسردگی و اضطراب در بیماران نارسایی قلبی دارای نارسایی عملکرد جنسی
 • بررسی مولفه­های زیستی، خشم و تعاملات زناشویی بیماران نارسایی قلبی دارای نارسایی عملکرد جنسی

 • ۱۳۹۴ ، کارگاه ۱۰۶ساعته CBT ، مدرسان: دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی
 • ۱۳۹۳ ، کارگاه ۸ ساعته مداخله در بحران کودکان آسیب دیده، مدرس: دکتر کارینه طهماسیان
 • ۱۳۹۲ ، کارگاه ۱۶ ساعته سکس تراپی، مدرسان: دکتر راحله امانی و دکتر محسن دهقانی

 • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، ۸۰ ساعت observe  در کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی تحت نظر دکتر فرشته موتابی
 • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، ۸۰ ساعت observe  در کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی تحت نظر دکتر کارینه طهماسیان
 • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، ۶۰ ساعت شرح حال­گیری و ارزیابی اولیه در کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی