عکس مربوط به رزومه سپیده کشانی

سپیده کشانی

 • ۱۳۹۶        کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای بر علائم شناختی افسردگی تک قطبی و دوقطبی

 • ۱۳۹۳        کارشناسي مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
 • ۱۳۸۸        ديپلم ریاضی

 • ۱۳۹۷-۱۳۹۸         بخش پژوهش کلینیک آتیه درخشان ذهن   

 

 • ۱۳۹۹-۱۴۰۰        ارزیاب تشخیصی کلیمیک آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹      روانشناس کودک کلینیک عطر زندگی

 

 • ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹      روانشناس کودک کلینیک دکتر مهری نجات

 • مصاحبه بالینی و تشخیص اختلالات روانی و کارورزی.کلینیک آتیه درخشان ذهن.نمره A+ (2018)
 • مصاحبه بالینی و تشخیص اختلالات کودک و کارورزی.کلینیک آتیه درخشان ذهن(۲۰۱۹)
 • سایکوداینامیک مادر و کودک. کلینیک آتیه درخشان ذهن(۹۷)
 • دوره ۱۰۰ ساعته دلبستگی مادر و کودک. دانشگاه شهید بهشتی(۹۸)
 • دوره سوپرویژن درمان دلبستگی محور
 • تربیت درمانگر کودک با رویکرد ذهنی سازی.کلینیک آگاه(۹۷)
 • تفسیر نقاشی کودک.کلینیک نگاه.(۹۷)
 • روان دارو شناسی. کلینیک آتیه درخشان ذهن(۲۰۱۷)
 • نقشه مغزی . کلینیک آتیه درخشان ذهن (۲۰۱۸)
 • سومین سمپوزیوم نقشه برداری مغز(۲۰۱۹)
 • دوره جامع و پیشرفته ISTDP .کلینیک آگاه(۹۷)