عکس مربوط به رزومه سمیرا ذاکرین

سمیرا ذاکرین

 • ۱۳۸۸    رتبه سیزدهم کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

                    موضوع پایان نامه : مطالعه ویژگی روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی ارزشها                    در عمل VIA و رابطه آن با پرسشنامه پنج عاملی نئو FFI

 

 • ۱۳۸۱           کارشناسی روانشناسی عمومی

                    موضوع پایان نامه : بررسی سبکهای مقابله با فشار های روانی بین دانشجویان دختر وپسر

 

۱۳۸۰    ديپلم علوم تجربي

 • ۱۳۹۱                  شرکت در پروژه های تعیین سطح دانش آموزان مدرسه مهدوی
 • ۱۳۹۲                  استخدام بخش مدیران بانک تجارت
 • ۱۳۹۳                  استخدام کارمندان راه آهن
 • ۱۳۹۴-۱۳۹۵        انجام پیش آزمون و پس آزمون SRE طرح پژوهش و پایان نامه دکتر نادعلی

                                  اولین عضو کمیسون تشخیص به عنوان تفسیرکننده آزمونها

                                  نوشتن ریپورت ها بصورت گزارش روان شناختی با رویکرد آموزشی و تحصیلی

                                   Psycho-Educational Report

                                   (PER)

 • ۲ سال کارمند نمونه در آتیه و افتخار گرفتن تقدیر نامه از دست جناب دکتر رستمی   
 •   ۲ سال مدیر دوم روان سنجی در آتیه سالهای ۹۴ و ۹۵ و افتخار گرفتن تقدیر نامه از دست معاونت درمان جناب دکتر نادعلی           
 • ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ سوپروایزر بخش روان سنجی و چک کردن ریپورت های انجام شده گروه روانسنجی
 • ۱۳۹۹       شرکت در پروژه پتروشیمی و انجام آزمون Rehacom

 • ۱۳۷۸                      شرح حال گیری و تشخیص برای ارجاع در مرکز روانشناسی دکتر وجیهه بشارت واقع در کرج  

 

 •   ۱۳۷۹                      درمان CBT در مرکز روانشناسي دکتر وجيهه بشارت  

 

 • از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰        آزمون گیری و تفسیر آزمونها  ( تمام آزمون های شناختی   CANTAB , VIENNA ،   

                               هوش SB و حافظه وکسلر WMS و  CAS و IVA و  SREو Rehacom   آزمون های قلم کاغذی   MCMI , MMPI , SCAS , …  ) در  بخش روانسنجی آتیه

 

 • ۱۳۹۴تا۱۳۹۵         مدیر دوم بخش روانسنجی گروه آتیه

                           عضو کمیسیون تشخیص به عنوان تفسیر آزمونهای روانشناسی              

 • ذاکرین ، سمیرا . بررسی سبکهای مقابله با فشارهای روانی بین دانشجویان دختر و پسر . دانشگاه پیام نور ، ۱۳۹۴.

 • ذاکرین ، سمیرا . استرس و راههای مقابله با آن ( چگونه استرس خود را مدیریت کنیم ) . شادکامی . شماره ۶۹ ششم آبان سال ۱۳۸۸

 • سال ۱۳۸۴       برگزاری سمینار تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis ) . دانشگاه پیام نور دانشکده علوم تربیتی

 

 • سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵      برگزاری کارگاه اجرا و تفسیر آزمونهای هوشی استنفورد بینه ، وکسلر۳،۲و۴ در کلینیک آتیه درخشان ذهن

                      برگزاری کارگاه اجرا و تفسیر آزمون CAS (Cognetive Assesment System )  در کلینیک                        آتیه درخشان ذهن

                   برگزاری کارگاه اجرا و تفسیر آزمون اندازه گیری پاسخهای بدن به استرس SRE در کلینیک آتیه                         درخشان ذهن

                   برگزاری کارگاه اجرا و تفسیر آزمونهای کامپیوتری VIENNA و IVA و VSX و ESPD ( توجه و                            تمرکز ، شناختی و شخصیت ) در کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 • سال ۱۳۹۴    شخصا گذراندن کارگاه های BOT , BAYLEY , WOODCOCK , WISC 5 , AINSWOTH در کلینیک آتیه درخشان ذهنی

 • اجرا و تفسیر آزمون فرافکن رورشاخ با دکتر پاشا شریفی ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، دانشکده روان شناسی (۱۳۸۹).

 

 • اجرا و تفسیر آزمونهای فرافکن ، CATو TAT با دکتر وجیهه بشارت ، دانشگاه پیام نور ، دانشکده روانشناسی (۱۳۸۵)

 

 • اجرا و تفسیر آزمونهای هوشی استنفورد بینه و  حافظه وکسلر WMS

 

 • اجرا و تفسیر آزمون CAS (Cognetive Assesment System )

 

 • اجرا و تفسیر آزمونهای MCMI و MMPI با دکتر وطن خواه ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، دانشکده روان شناسی (۱۳۸۹)
 • اجرا و تفسیر اندازه گیری پاسخهای بدن به استرس SRE
 • اجرا و تفسیر آزمون های شناختی Rehacom  CANTAB,
 • اجرا و تفسیر آزمون CARS
 • تشخیص اختلال شنوایی APD
 • مطالعه گذرا در بخش تکنولوژیک در مورد TMS , TDCS , QEEG