عکس مربوط به رزومه نگار احمدی

نگار احمدی مرزدشتی

 

  • ۱۳۹۹    کارشناسي ارشد علوم شناختی – توانبخشی شناختی دانشگاه پژوهشکده علوم شناختی

موضوع پايان‌نامه: تاثیر مداخله رواندرمانی مثبت نگر بر روی افزایش ظرفیت حافظه کاری بانوان ۱۸-۴۰ ساله شهر تهران

 

  • ۱۳۸۶    کارشناسي

 

  • ۱۳۸۱    ديپلم علوم تجربي

  • ۱۳۹۶-۱۳۹۷   - مطب دکتر یار احمدی متخصص مغز و اعصاب و خواب و صرع  - اپراتور و گیرنده نوار مغز -برگزاری دوره آموزشی EEG

 

  • ۱۳۹۷-۱۳۹۹  - کلینیک مغز و شناخت   -کارورز توانبخشی شناختی و ارزیابی نوروسایکولوژی و روانسنج

 

  • ۱۳۹۸-۱۳۹۹  - کلینیک تخصصی توانمند سازی عصبی کودکان توانش  - روانسنج و مدیریت اجرایی و پژوهشی

 

  • ۱۳۹۹  -  گروه اتیه درخشان ذهن  -  متخصص توانبخشی شناختی- نوروتراپیست

 

  • از سال ۹۵ تا کنون ۹۸ حدود ۳ سال  -  انتشارات اندیشگاه فناوری های نوین –نارون دانش – راز نهان  - نویسنده حدود ۷ اثر کتاب می باشم کتاب های دیگر در دست چاپ میباشد

عنوان کتاب                        نوع                انتشارات           شابک                  سال             صفحات

آزمون های ارزیابی      تالیف و گرداوری          راز نهان        ۹۷۸۶۵۴۵۴۴۸۶۰۰       ۹۷            ۱۱۳

عصب روانشناختی

ادراک

مجموعه آزمون های                                نارون دانش     ۹۷۸۶۰۰۹۹۹۹۶۴۴        ۹۷          ۲۴۲

ارزیابی عصب

روانشناختی

 وینا

مجموعه آزمون های                                 نارون دانش      ۹۷۸۶۲۲۶۶۳۲۰۴۱      ۹۸           ۳۰۲

ارزیابی عصب

روانشناختی

کن تب

  • سال۹۹   کارگاه: عنوان.:بررسی آزمون های قلمکاغذی و کامپیوتری سنجش توجه و تمرکز با تمرکز ویژه بر روی تست IVA، جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز  (۱۶/۰۷/۱۳۹۹).

 

  • سال۹۷   گارگاه : برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه EEG  و تفسیر داده های آن در مطب دکتر علیرضا یار احمدی (۰۲/۱/۱۳۹۷).