عکس مربوط به رزومه محمد مهاجرانی

محمد مهاجرانی

 • ۱۳۹۳     کارشناسي ارشد روان­شناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۸۹     کارشناسي روان­شناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد

 • از ۱۳۹۸ تا کنون                    آموزگار دانش آموزان اتیسم
 • از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷                   درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • از ۱۳۹۴ تا کنون                     درمانگر گروه آتيه درخشان ذهن
 • از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵                   درمانگر کلینیک مهراندیش ساعی 
 • از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴                    درمانگر کلینیک کاردرمانی آریان

 1. مهاجرانی، محمد؛ احمدی، خدابخش. تدوین مبانی نظری و پروتکل مربوط به رشد پس از ضربه (PTG). دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ۱۳۹۳.

 1. ارجمندنیا، علی اکبر، تازیکی طیبه و مهاجرانی محمد. "اثربخشی اتاق تاریک بر دامنه توجه کودکان دچار نارسایی توجه." فصلنامه کودکان استثنایی ۱، ۱۱ (۱۳۹۳): ۱۱-۲۱.
 2. افروز غلامعلی ، قاسم زاده سوگند ، تازیکی طیبه ، مهاجرانی محمد "اثربخشی مداخلات حسی حرکتی بر افزایش دامنه ی توجه دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، ۴(۱)،۱۳۹۳: ۲۳-۳۷.
 3. رفیع خواه، محسن و مهاجرانی محمد "اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف پذیری ذهنی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری." پژوهش در علوم توانبخشی.۱۰ ۸ (۱۳۹۳):۹۱۷-۹۲۸.
 4. رفیع خواه، محسن، ارجمندنیا علی اکبر ، مهاجرانی محمد و نودهی خدیجه. "ساخت،هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (بازداری شناختی)." پژوهش های علوم شناختی و رفتاری ۶، ۲ (۱۳۹۵): ۱-۱۴.
 5. رفیع خواه، محسن؛ شیخ محمدی، عباس؛ برهان، اعظم؛ و مهاجرانی، محمد. "مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش­آموزان با آسیب شنوایی و عادی". فصلنامه توانمند سازی کودکان، ۱۰، (۱۳۹۳):۴۴-۵۲.
 6. غباری بناب ، باقر، محسن رفیع خواه و محمد مهاجرانی. "رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی." دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی) ۲۱، ۱ (۱۳۹۳): ۱ - ۱۴.
 7. مهاجرانی، محمد، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا و سوگند قاسم زاده. "مقایسه رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان." فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی ۱، ۸ (۱۳۹۶): ۶۷-۷۸.
 8. مهاجرانی، محمد، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا و سوگند قاسم زاده. "مقایسۀ رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران با و بدون ازدواج خویشاوندی دارای کودکان استثنایی و عادی." فصلنامه پژوهش های علمی زن و فرهنگ ۹، ۳۴ (۱۳۹۶): ۲۱-۳۵.
 9. سوگند قاسم زاده ، محمد مهاجرانی، رقیه نوری پور لیاولی، لیلا افضلی،" تاثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشانه های بالینی وسواس- بی اختیاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی"، فصلنامه سلامت روان کودک، ۵ (۱۳۹۷): ۳-۱۴.
 10. شفیعی الهام، مهاجرانی محمد. اثربخشی آموزش تاب‌آوری خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی.; ۱۸ (۱۳۹۸) :۱۱۰۱-۱۱۰۹.
 11. وثوق، ساغر و مهاجرانی، محمد. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانه­های اختلال­های اضطرابی کودکان خانواده­های پرخطر. فصلنامه خانواده و پژوهش (زیر چاپ).

 • ۱۳۸۷ آموزشی ارتباط موثر
 •  ۱۳۹۲ آموزشی مهارت زندگی سالم
 •  ۱۳۹۳ آموزشی بازی درمانی
 • ۱۳۹۴ سبب­شناسی، ارزیابی، درمان­های روانشناختی اختلال ADHD  
 • ۱۳۹۶ ارزیابی اختلالات یادگیری (تشخیص، شناسایی و درمان)
 • ۱۳۹۷ کوتاه مدت راه حل محور نوجوانان (SFBC)
 • ۱۳۹۷ نوروفیدبک
 • ۱۴۰۰ روان درمانی کودک