عکس مربوط به رزومه مهسا فرهمند

مهسا فرهمندپور

 • کارشناس  گفتار درمانی از دانشگاه علوم‌ پزشکي ایران   
 • کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی  از علوم تحقیقات تهران

 • کلینیک آتیه درخشان ذهن ۱۳۹۲ تا کنون با سمت گفتار درمان
 • کلینیک  گفتار درمانی  ۱۳۸۷_۱۳۹۲
 • کلینیک توانبخشی توانش ۱۳۹۲_۱۳۹۹
 • بیمارستان میلاد  ۱۳۹۲_۱۳۹۵

 • کارگاه‌ تکنیک های درمان لکنت ۱۳۸۲ در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران
 • کارگاه اصلاح خطای تلفظی وتولیدی ۱۳۸۵ در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران
 • کارگاه آموزشی  نوروفيدبک   در کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • کارگاه درمانن مبتی بر شواهد براي اختلالات توجه و تمرکز وپردازش شنیداری  ۱۳۹۸
 • کارگاه کاربرد موسیقی براي کودکان کم توان ذهنی ۱۳۹۸
 • کارگاه کاربرد بازی ریتمیک در توانبخشی   ۱۳۹۸
 • کارگاه کاربرد موسیقی درمانی در اختلالات حرکتی ۱۳۹۸
 • دوره رویکرد های همه جانبه در درمان لکنت بزرگسال  ۱۳۹۹
 • دوره جامع آموزشی درمان های هایبرید در لکنت کودکان قبل از دبستان ۱۳۹۹_۱۴۰۰
 • دوره ارزیابی تا درمان مهارت‌های ارتباطی کودکان طيف اوتیسم در سه سال اول زندگی   و پیش دبستانی  و دبستانی ونوجوانی در سال ۱۳۹۹_۱۴۰۰
 • دوره درمان نوین و سنتی آفازی۱۴۰۰

 

 

 • انتخاب به عنوان درمانگر برتر در سال ۱۳۹۵ و۱۳۹۶