مائده حجازی

 • ۱۳۹۷        کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تهران مرکز

موضوع پايان‌نامه:  بررسی اثر تحریک الکتریکی قشر خلفی آهیانه بر ادراک دیداری فضایی افراد مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

 • ۱۳۹۲        کارشناسي گیاهپزشکی دانشگاه سراسری زنجان
 • ۱۳۸۷        ديپلم علوم تجربي

 •      از ۱۳۹۸ (ادامه دارد)   نوروتراپیست _ مرکز ارتقا سلامت نسیم پاسارگاد
 •      از ۱۳۹۸(ادامه دارد)   نوروتراپیست – کلینیک آتیه درخشان ذهن
 •      از ۱۳۹۸(ادامه دارد)   مشاور، نوروتراپیست - کلینیک شمیم یاس سپاه
 •      از ۱۳۹۸_ ۱۳۹۹       نوروتراپیست – مطب مهر برین
 •      ۱۳۹۶_۱۳۹۸             مشاور، نوروتراپیست، درمانگر حیطه کودک - کلینیک انتخاب موثر
 •       ۱۳۹۷_۱۳۹۸         مشاور - دبستان سرو اندیشان آفتاب
 •       ۱۳۹۶                  درمانگر حیطه کودک - مهد آفتاب
 •       ۱۳۹۵_۱۳۹۶         درمانگر حیطه کودک - آکادمی کودک و نوجوان

 • کارگاه نوروفیدبک عمومی، مرکز فارمد، سال ۱۳۹۶
 • کارگاه نوروفیدبک پیشرفته، مرکز فارمد، سال ۱۳۹۶
 • کارگاه بیوفیدبک، مرکز فارمد، سال۹۸
 • کارگاه تحریک الکتریکی، مرکز فارمد/ مرکز ملی نقشه برداری مغز ،سال۱۳۹۵
 • کارگاه نقشه مغزی، موسسه پارند، سال ۱۳۹۹
 • کارگاه طرحواره درمانی، موسسه مدت، سال ۱۳۹۸