عکس مربوط به رزومه هاجر طایی

رزومه هاجر طائی

 • ۱۳۹۸    کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع پايان‌نامه: شیوع شناسی کودکان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی

 

 • ۱۳۹۵    کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

 • ۱۳۹۱    ديپلم علوم تجربي.

 • از ابتدای ۱۴۰۰   نوروتراپیست _ گروه آتیه درخشان ذهن / نوروتراپیست _ مطب دکتر پیرایه گر  
 • ۱۳۹۸-۱۳۹۹       نوروتراپیست _ مطب دکتر دانشمند
 • ۱۳۹۷-۱۳۹۸       روانسنج _ کلینیک توانبخشی توانش
 • ۱۳۹۶-۱۳۹۷       درمانگر اختلالات طیف اتیسم _ خصوصی
 • ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶    درمانگر اختلالات یادگیری _ مرکز اختلالات یادگیری فرصت نو، اهواز

 • سال ۱۳۹۶ کارگاه: تشخیص و مداخله در اختلالات طیف اتیسم. مرکز مشاوره تجلی مهر.
 • سال ۱۳۹۶ کارگاه: آموزش نحوه صحیح مراقبت از مددجویان طیف اتیسم. موسسه باغبانان بهشت ابدی (بهزیستی).
 • سال ۱۳۹۷    کارگاه: کاربرد دیدگاه رفتاری در مداخلات طیف اتیسم. دانشگاه بهزیستی و توانبخشی.
 • سال ۱۳۹۸    کارگاه: دوره تربیت درمانگر کودک. مرکز مشاوره تجلی مهر.
 • سال ۱۳۹۸    کارگاه: نوروفیدبک (تئوری و عملی). مرکز مشاوره تجلی مهر.
 • سال ۱۳۹۹    کارگاه: تحریک الکتریکی مغز (tES). مرکز پارند.