عکس مربوط به رزومه گلنوش سرور

گلنوش سرور

 • ۱۳۹۵    کارشناسي ارشد روانشناسی کودک و نوجوان  دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثر فعالسازی استراتژی ادراکی کل گرا بر انسجام مرکزی کودکان مبتلا به اتسم

 

 • ۱۳۹۱    کارشناسي روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی

                   موضوع پایان نامه: مقایسه ی رشد اجتماعی، خودپنداره و خلاقیت در کودکان تحت سزپرستی مراکز شبانه روزی و کودکان تحت سرپرستی خانواده در شهر تهران

 

 • ۱۳۸۵    ديپلم علوم تجربي. دبیرستان بهار علم آموزان، تهران

 • از ۱۳۹۶      عضویت در مرکز توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی آتنا و فعالیت به عنوان درمانگر کودک

 

 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴       مشاور تحصیلی در موسسه‌ی ماهان
 • ۱۳۹۶-۱۳۹۷       درمانگر کودک در کلینیک مادر- کودک شهید بهشتی
 • ۱۳۹۷-۱۳۹۸            مشاور کودک و نوجوان در مرکز مشاوره حامی هنر زندکی
 • ۱۳۹۷-۱۴۰۰        درمانگر کودکان دارای اختلالات تحولی و اتیسم و درمان مدیریت فرزندپروری با والدین
 • ۱۳۹۹-۱۴۰۰       درمانگر کودک و نوجوان در کلینیک ندای آرامش
 • ۱۳۹۹ تا کنون      درمانگر کودک در کلینیک ذهن آرا
 • ۱۳۹۸ تا کنون     درمانگر کودک در کلینیک آتیه درخشان ذهن

 • گلنوش سرور، ستاره مختاری، حمیدرضاپوراعتماد. فعالسازی استراتژی ادراکی کل گرا، ادراک دیداری کودکان مبتلا به اتیس را بهبود میبخشد. مجله اتیسم و اختلالات تحولی، ۲۰۲۱

 

 • گلنوش سرور، ستاره مختاری، حمیدرضاپوراعتماد . بررسی اثر فعالسازی استراتژی ادراکی کلرا بر عملکرد ادراکی کودکان مبتلا به اتیسم، همایش بین المللی علوم شناختی و اختلالات عصب-تحولی کودک و نوجوان، ۱۳۹۸

 

 • گلنوش سرور، ستاره مختاری، حمیدرضاپوراعتماد. مروری بر ابزارهای سنجش سازماندهی ادرا در اتیسم، همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص، ۱۳۹۷

 

 • مهدیه قربانی، حمیدرضا پوراعتماد، سعیدقنبری، سعید اکبری زردخانه، مریم محمدی، گلنوش سرور. تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر حساسیت مادرانه بر کیفیت مراقبت مادران دارای کودک اتیستیک. هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۹۷

Soroor, G., Mokhtari, S., & Pouretemad, H. (2021). Priming the global processing strategy improves the perceptual performance of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. Advance online publication. 

Soroor, G., Mokhtari, S., & Pouretemad, H. (2018, April). Review of the Assessment Tools for Studying Perceptual Organization in Autism. Proceedings of National Congress of Children with Special Needs, Isfahan, Iran. [in Persian]

Ghorbani, M., Pouretemad, H., Ghanbari, S., Akbari-Zardkhaneh, S., mohammadi, M., soroor, G. (2018). The effect of program on maternal quality of mothers of autistic children. The 8th national congress on family pathlogy. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. In Persian.

Ghorbani, M., Pouretemad, H., Ghanbari, S., Akbari-Zardkhaneh, S., mohammadi, M., soroor, G. (2017). The effects of ‘HAMKA’ program on maternal sensitivity of mothers’ of Autistic children. The 6th basic and clinical neursience congress. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. In English.

 • کارگاه مدیریت خشم کودکان ، کلینیک بهسا،۱۳۹۹

 

 • کارگاه تنظیم هیجان کودک و نوجوان در کلینیک بهسا، ۱۳۹۸

 

 • دوره جامع رواندرمانی کودک با رویکرد دلبستگی در دانشگاه شهیدبهشتی، ۱۳۹۶

 

 • کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی کودکان در کلینیک سگال، ۱۳۹۴

 

 • کارگاه آموزش بازی درمانی کودکان کلینیک سلامت، ۱۳۹۴

 

 • کارگاه ارزیابی و درمان شناختی-رفتاری، دانشگاه تهران، دکتر حمیدپور، ۱۳۹۲

 • رواندرمانی کودک و نوجوان اختلالات رفتاری، هیجانی، اختلالات دلبستگی و روابط والد کودک

 

 • بازی درمانی کودک

 

 • درمان تعاملی والد-کودک و آموزش فرزندپروری

 

 • ارزیابی و تشخیص و مداخلات رفتاری برای اختلالات طیف اتیسم

 

 • تست های هوش وکسلر کودک ، ریون، آزمون های CBCL

 

 • تسلط بر excel، SPSS  و MATLAB

 • کسب رتبه یک روانشناسی _گرایش روانسنجی- در کنکور سراسری کارشناسی ارشد