عکس مربوط به رزومه فاطمه نگهبان

فاطمه نگهبان

 • ۱۳۹۳    کارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

موضوع پايان‌نامه: توصیف رابطه بین کهن الگو ها و معنای زندگی با ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد مرودشت

 • ۱۳۸۶    کارشناسي دانشگاه آزاد واحد مرودشت

 

 • ۱۳۸۱    ديپلم علوم انسانی.

 

 • از ۱۳۹۵      مشاور خانه سلامت سرای محله جنت آبااد شمالی

 

 • ۱۳۹۵         مشاور دبستان فرهیختگان پویا

 

 • از ۱۳۹۷      روانسنج کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۷         ارزیاب مرکز اختلال یادگیری توانا

 

 • ۱۳۹۵         عضویت در انجمن senses –cultural  وبرگزاری همایش زندگی با اتیسم

 

انتشارات: مقاله

 • هنرپروران، نازنین؛ نگهبان،فاطمه. توصیف رابطه کهن الگوها با ملاک های همسر گزینی در بین دانشجویان مجرد دانشکاه آزاد مرودشت. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، ۱۳۹۳.

انتشارات: کتاب

 • لورنس شاپیرو، ترجمه:فاطمه نگهبان. ۱۰۱ راه آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان. شیراز: بازتاب فرهنگ، ۱۳۹۴.

 • کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان،دانشگاه شیراز، (۱۸/۰۱۳/۱۳۹۴)
 • کارگاه تئوری انتخاب واقعیت درمانی،موسسه انتخاب(۱۹/۰۷/۱۳۹۵)
 • کارگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، موسسه انتخاب(۰۳/۰۵/۱۳۹۶
 • کارگاه رواندرمانگری کودک و نوجوان، دانشگاه تهران(۱۵/۰۲/۱۳۹۵)
 • کارگاه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ، موسسه انتخاب(۰۵/۱۰/۱۳۹۷)
 • کارگاه تشخیص و بهبود بخشی اتیسم، کلینیک احیا(۲۷/۰۶/۱۳۹۶)
 • کارگاه تشخیص و درمان اختلالات یادگیری، آموزش و پرورش تهران(۰۸/۰۵/۱۳۹۷)
 • کارگاه آزمونهای روانی، کلینیک آتیه درخشان ذهن(۱۵/۱۱/۱۳۹۷)
 • کارگاه قصه درمانی، بازی درمانی، انجمن روانشناسی تربیتی(۲۰/۱۰/۱۳۹۸)
 • کارگاه اجرا و تفسیر  آزمون شناختی REHACOM، کلینیک آتیه درخشان ذهن(۱۰/۱۱/۱۳۹۹)
 • کارگاه اجرا و تفسیر آزمون های تشخیص اتیسم، موسسه دوست اتیسم(۲۸/۰۴/۱۴۰۰)