عکس مربوط به رزومه فاطمه قره باغی

دکتر فاطمه قره باغی

 • دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

 • مشاور پژوهشی بهزیستی در سال ۱۳۸۹

 

 • روان درمانگر و زوج درمانگر در مرکز تخصصی روانشناسی بالینی- تحولی دکتر منصور

 

 • روان درمانگر و زوج درمانگر در مرکز آتیه

 • نظریه و درمان های سیستمی خانواده، روانشناسی و آسیب شناسی تحولی

 • تدریس روانشناسی عمومی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲

 • کارگاه کاهش اضطراب در خانواده و بهبود رابطه عاطفی همسران در آتیه

 

 • کارگاه فرزندپروری و تحول کودک در مرکز تخصصی روانشناسی بالینی-تحولی دکتر منصور

 • در سال ۱۳۸۷، بررسی رابطه بین تعارض های زناشویی با نشانگان آسیب شناختی رفتاری و هیجانی و سلامت کودکان دبستانی، با توجه به نقش واسطه ای ارزیابی های شناختی کودک، خلق کودک و احساس ایمنی هیجانی کودک در خانواده

 

 • در سال ۱۳۸۹، بررسی نظریه سیستم های خانواده بوون در یک نمونه از دانشجویان ایرانی

 

 • در سال ۱۳۹۳، طراحی و ارزیابی یک مداخله روانی- آموزشی خانواده محور برای ارتقاء سلامت و کیفیت رابطه و کاهش عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی در زوج های مبتلا به اختلالات اضطرابی

 

 • ارزیابی خانواده: نقش خانواده به عنوان یک واحد هیجانی اثر گذار بر رشد و رفتار فردی، نوشته مایکل ای. کر و مورای بوون، انتشارات نورتون و کمپانی، نیویورک، ۱۹۸۸.

 • سه ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷

 

 • یک ارائه مقاله و سخنرانی در اولین کنگره ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹

مقاله های انگلیسی:

 • Gharehbaghy, F. (2011). An investigation into Bowen family systems theory in an Iranian sample. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 5 (1), ۵۶-۶۳.

مقاله های فارسی:

 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۸). نقش تعارض زناشویی و ایمنی هیجانی خانواده در سلامت جسمانی و روانی-اجتماعی کودک، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال ۱۵، شماره ۴، ۳۵۹-۳۶۷.
 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۸). ویژگیهای روانسنجی پرسش نامه توانایی ها و مشکلات در نمونه کودکان ایرانی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال ۱۵، شماره ۳، ۲۳۱-۲۴۱.
 • قره باغی، فاطمه.، وفایی، مریم. و اللهیاری، عباسعلی. (۱۳۸۸). ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه های آسیب شناختی کودک: بررسی سازوکارهای تعدیل کننده، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال ۱۵، شماره ۱، ۷۰-۷۹.
 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۶). ایمنی هیجانی در خانواده و نشانه های آسیب شناختی و سلامت کودک: بررسی نقش واسطه ای و تعدیل کننده خلق کودک، مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، سال۱، شماره ۴، ۵-۱۸.
 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۷). تعارض زناشویی، ارزیابی و مقابله شناختی کودک با تعارضات والدین و نشانه های آسیب شناختی و سلامت کودک، مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، سال ۲، شماره ۱، ۴۹-۶۰.
 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۷). نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی کودک با تعارض و مزاج وی در سلامت کودک، مجله تازه های علوم شناختی، سال ۱۰، شماره ۴، ۱۴-۲۶.
 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۷). تعارض زناشویی و نقش مزاج کودک، مجله روانشناسان ایرانی، سال ۵، شماره۱۸، ۱۳۷-۱۴۸.
 • قره باغی، فاطمه. و وفایی، مریم. (۱۳۸۸). ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی، دوره ۵، شماره ۴، ۶۷-۸۴.
 • قره باغی، فاطمه. (۱۳۸۹). نقش تعارض زناشویی و رابطه والدین با کودک در نشانه های آسیب شناختی عاطفی و رفتاری کودک، مجله پژوهش های روانشناختی، دوره ۱۳، شماره ۱، ۸۹-۱۰۸.
 • قره باغی، فاطمه.، وفایی، مریم. و اللهیاری، عباسعلی. (۱۳۹۱). بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوع دوستی کودک، سال ۱، شماره ۴، ۴۹۰-۵۱۱.