عکس مربوط به رزومه فرزانه بیات

فرزانه بیات شهبازی

 • ۱۳۹۶   کارشناسي ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی تاثیر مداخله حافظه فعال دیداری فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش دبستانی در معرض خطر مشکلات یادگیری

 

 • ۱۳۹۱   کارشناسي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۸۷          دیپلم علوم انسانی – مدرسه مطهره

 • از ۱۳۹۳  تا ۱۳۹۶          مدیریت داخلی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبا

 

 • از ۱۳۹۵ تا کنون            ویراستار انتشارات مشاوره صبا       

 • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶  آزمونگر هوش مرکز مشاوره صبا
 • ۱۳۹۶تا کنون  روان‌درمانگر کودک مرکز مشاوره صبا 
 • ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷  پشتیبان واحد کیفیت در گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۷تا کنون    روانشناس کلینیک تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن تا کنون
 • ۱۳۹۷    روانسنج کلینیک روانسنجی
 • ۱۳۹۹تا ۱۴۰۰  مدیر کلینیک روانسنجی گروه آتیه درخشان ذهن تا کنون
 • ۱۳۹۹ تا کنون  مدیر کلینیک تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۴۰۰  مدیر کلینیک خدمات از راه دور آتیه درخشان ذهن

 • شرکت در طرح اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه سوم نوین مقیاس توانایی های شناختی وودکاک- جانشون با نظارت دکتر غلامعلی افروز، دکتر کامبیز کامکاری و دکتر مهدی دوایی - ۱۳۹۱

انتشارات: مقاله

 1. محمد رستمی؛ سید جلال یونسی؛ فرزانه بیات شهبازی؛ شفیق مهربان؛ گیتا موللی؛ داریوش فرهود؛ کبر بیگلریان. اثربخشی مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان دختر کم‌شنوا. روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. دوره ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۴۱-۵۴
 2. علی اکبر ارجمندنیا، فرزانه بیات شهبازی، مریم حسن وند، کنگره سراسری روان شناسی خانواده، ارائه پوستر، مقاله کامل، کودکان با نیازهای ویژه؛ ویژگی ها و کارکردهای خانواده ی آنها، ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
 3. فرزانه بیات شهبازی، علی اکبر ارجمندنیا. بررسی تاثیر مداخله حافظه فعال دیداری فضایی بر عملکرد آینه نویسی کودکان پیش دبستانی، توانمندسازی کودکان استثنایی، ۱۴۰۰

 

انتشارات: کتاب

 1. بیات شهبازی، فرزانه؛ علی اکبر ارجمندنیا. آینه نویسی از تشخیص تا درمان. تهران: مشاوره صبا، ۱۴۰۰. در دست چاپ

 • ۱۳۹۰ تحلیل رفتار متقابل (TA)، مدرس: دکتر بابایی‌زاد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۲ اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش تهران – استنفورد –بینه، مدرس: دکتر کامبیز کامکاری
 • ۱۳۹۲ اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر ۴، مدرس: دکتر کامبیز کامکاری
 • ۱۳۹۴ دوره دوم واقعیت درمانی، مدرس: منیره کردلو، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبا
 • ۱۳۹۵ تشخیص و درمان اختلال یادگیری با رویکرد حافظه فعال (۱)، مدرس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • ۱۳۹۵ تشخیص و درمان اختلال یادگیری با رویکرد حافظه فعال (۲)، مدرس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا، موسسه احیا
 • ۱۳۹۶ آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی، گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۷ دوره مصاحبه، ارزیابی و تربیت درمانگر کودک، مدرس: دکتر الهام ده‌یادگاری، انجمن دانشجویی دانشگاه خوارزمی
 • ۱۳۹۷ مشاوره کوتاه مدت راه حل محور نوجوانان (SFBC)، مدرس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا
 • ۱۳۹۷ دوره تربیت آزمونگر وودکاک جانسون: ارزیابی پیشرفت تحصیلی، گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۷ تشخیص روانپزشکی، آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی و نشانه شناسی و برای اختلالات صفر تا ۳ سال، گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۸ شرکت در جلسات سوپرویژن درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی، دکتر علی اکبر ارجمندنیا و دکتر سوگند قاسم زاده
 • ۱۳۹۹ اختلالات روانی حرکتی، مدرس: دکتر غلامعلی افروز، موسسه احیا
 • ۱۴۰۰ فرزندپروری مبتنی بر طرحواره، دکتر سوگند قاسم زاده

۱.  ارزیابی هوش و تشخیص اختلالات یادگیری کودکان با استفاده از آزمون SB

۲.مصاحبه بالینی با کودکان و نوجوانان و ارزیابی و تشخیص اختلالات دوران کودکی

۳.درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان با رویکرد CBT

۴.آموزش فرزندپروری

 

 1. عضو انجمن علمی کودکان استثنایی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
 2. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سال ۱۳۹۸ تا کنون