عکس مربوط به رزومه فریبا ابراهیم بابایی

دکتر فریبا ابراهیم بابایی

 • ۱۴۰۰    دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه لرستان موضوع رساله: مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی       یکپارچه،  تحریک مغزی متناوب tACS و اثر ویتامین D بر کارکردهای شناختی و اجرایی بیماران با آسیب شناختی خفیف (MCI): طرح تک آزمودنی.

 

 • ۱۳۹۴    کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی خانواده درمانی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

موضوع پايان‌نامه: پیش بینی رفتارپرخطر در میان افراد مبتلا به اچ­آی وی بر اساس عملکرد خانوادگی با در نظر گرفتن دو متغیر میانجی تصمیم­گیری پرخطر و سبک زندگی.

 • ۱۳۸۹    کارشناسي روانشناسی بالینی  دانشگاه اصفهان
 • ۱۳۸۴    ديپلم علوم تجربي. مدرسه دانشگاه صنعتی اصفهان

 • کارگاه مداخلات روانشناختی کودکان طلاق دکتر طهماسیان
 • کارگاه مداخلات روانی – اجتماعی در بلایا ویژه کودکان  دکتر طهماسیان
 • مهارت‌های زندگی کودکان، دکتر طهماسیان
 • کارگاه تست هوش بینه و وکسلر دکتر کامکاریان
 • کارگاه فرزندپروری دکتر طهماسیان
 • کارگاه درمان مشکلات جنسی دکتر امانی
 • کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان دکتر فراهانی
 • کارگاه نمایش درمانی در ارزیابی و درمان اختلالات دوران کودکی دکتر آسیه اناری
 • کارگاه فرزند پروری دکتر یعقوب شفیعی
 • کارگاه ام ام تی
 • گذراندن دوره کامل پی ام تی تحت نظر دکتر طهماسیان
 • دارای مدرک در حیطه مشکلات اعتیاد
 • هیات اجرایی در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ۱۳۹۳
 • عضو کمیته اجرایی اولین کنگره نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان

 

 • از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸  دوسال کار تخصصی در حیطه حافظه و اختلالات یادگیری و خانواده درمانی در کلینیک حافظه بیمارستان آیت الله طالقانی تهران

 

 • از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۴درمانگرکلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی

 

 • از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷ کارآموزی ۱۰۰ ساعته در مرکز کودکان عقب مانده احسان در شهر اصفهان

 

 •  از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ همیار مشاور در خوابگاه کچویی و کوی شهید بهشتی

 

 •  از سال ۱۳۹۹ تا اکنون استاد دانشگاه البرز

 

 •  سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۳۹۹ روانشناس کودک در کلینیک طنین آرامش

 

 • سال ۱۳۹۹ روانشناس کودک در کلینیک بهسا

 

 •  سال ۱۳۹۹ روان سنج کلینیک پیام مشاور

 

 • سال ۱۳۹۹سنجش جامع کارکردهای اجتماعی در ۹۰۰۰ کارمند

 

 • حبیبی؛ مجتبی، قدرتی؛ سعید، ابراهیم بابایی؛ فریبا. مدل یابی معادلات ساختاری کارکرد زندگی روزانه و کیفیت زندگی مربوط به سلامت بر اساس

حافظه ی آینده نگر و افسردگی در بیماران مبتلا به ویروس HIV "

انتشارات: مقاله

 

 • Ghodrati, S., Habibi, A. M., Sadeghi, F. V., Ebrahim, B. F., & Shahabi, N. Z. (2016). Quality of Life, Everyday Functioning, and Prospective memory Impairments in Patients Infected with HIV. Journal of Research in Psychological Health, ۲۰۱۶; ۱۰ (۳):۵۸-۶۹.
 • Ebrahim Babaee F, Habibi M, Ghodrati S Risky behavior, risky decision making, family functioning and lifestyle in people with HIV: Structural equation modeling. Journal of Research in Psychological Health, ۲۰۱۷; ۱۱(۳):۸۵-۹۵.
 • Ebrahim, B. F., Habibi, M., Ghanbari, N., & Ghodrati, S. (2017). Comparing Family Structure (Cohesion and flexibility) in HIV positive and HIV negative individuals.
 • Ebrahimbabaie, F., Habibi, M., & Ghodrati, S. (2017). Comparison of Health Promoting Lifestyle in HIV-positive and HIV-negative Individuals in Tehran. J Educ Community Health۴(۳), ۳۸-۴۳.
 • Ebrahimbabaie, F., Habibi, M.,Nejati, V., Ghodrati, S , Keshavarz, Gh, 2017. Decision making, Stress management, in HIV positive and HIV negative individuals. Iran and New Reasearches In Psychology and Educational Sciences Law and Social Sciences.

https://civilica.com/doc/660118/.

 • Ebrahimbabaie, F., Habibi, M.,Nejati, V., Ghodrati, S , Ghanbari, N, 2017. Comparing Risky Decision Making in HIV positive and HIV negative individuals. Iran and New Reasearches In Psychology and Educational Sciences Law and Social Sciences. https://civilica.com/doc/660117/.
 • Ebrahimbabaie, F., Habibi, M.,Nejati, V., Ghodrati, S, 2017. The effect of Life style on Risky decision making and Risky behavior in people with HIV virus. Psychology and Educational Sciences Law and Social Sciences at the beginning of Third Millennium. https://civilica.com/doc/516838/.
 • Ghadam Poor, E, Ebrahimbabaie,F , Motevalizadeh, T, Mirderikvand, F, (2020). The effect of Aggression on Short-term Memory and Problem-Solving Speed in Adolescents in High School. Zanko J Med Sci ۲۰۲۰, ۲۱(۶۹): ۱۱-۲۳.
 • Motevalizadeh T, ebrahimbabaie F, ghazanfari F. The Effect of Gross Process Model-based Emotion Regulation Training on Aggression and Depression in First Grade High school Students in Tehran. Zanko J Med Sci. 2020; 21 (69) :24-34.
 • Sojoudi, M, Ebrahimbabaie, F. Decision Tree-Based Use of Data Mining Techniques to Determine & Predict the Rare Patients Status, The Case Study: Rare Patients Registry System (SABNA). J New Research Approaches in Management and Accounting,2020; 4(33), 53-65.
 • Sojoudi, M, Ebrahimbabaie, F. Fuzzy Logic, A Key Tool for the Classic Recommender System. J New Research Approaches in Management and Accounting,2020; 4(34), 1-17.

 • Teaching Thinking and Learning Psychology to graduate (master) students, University of Alborz, Karaj, Iran, September 2020 to January 2021.
 • Teaching Children with Special needs Psychology to graduate (master) students, University of Alborz, Karaj, Iran, September 2020 to January 2021.
 • Teaching Cognitive Psychology to undergraduate students, University of Alborz, Karaj, Iran, September 2020 to January 2021.
 •  Teaching Childrean and Adolrscents Psychology to undergraduate students, University of Alborz, Karaj, Iran, February 2021 to present.
 •  Teaching Teaching Children with Special needs Psychology to graduate (master) students, University of Alborz, Karaj, Iran, February 2021 to present.
 •  Teaching Teaching Educational Psychology to undergraduate students, University of Alborz, Karaj, Iran, February 2021 to present.

 • درمانگر اختلالات دوران کودکی
 • درمانگر اختلالات حافظه
 • اختلالات یادگیری
 • توانبخشی شناختی
 • مشاور تحصیلی
 • فرزندپروری
 • توانبخشی شناختی
 • مسلط بر تست های شخصیت NEO-FFI، NEO PI-R و تست MMPI، TCI، MBTI، RAVEN، Dunnette، GHQ، DASS