عکس مربوط به رزومه مرضیه مسعودی

دکتر مرضیه مسعودی

 • ۱۳۹۴    دانشجوي دکتري روان شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی

موضوع رساله: طراحی و ارزیابی برنامه ذهنآگاهی در جراحیهای ارتوگناتیک )جراحی اصلاحی فک(

 

 • ۱۳۹۲    کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: پیش بینی آسیب پذیری های روانی و بدنی، براساس ناگویی هیجانی و انزوای اجتماعی؛ نقش تعدیل کننده جنس و تأهل

 

 • ۱۳۹۰    کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۸۶    ديپلم علوم تجربي.

 

 • از ۱۳۹۶      داور مقالات، ماهنامه رویس روان شناسی 

 

 • ۱۳۹۴-۱۳۹۳         نویسنده بخش مشاوره (تربیت کودک) – ماهنامه راه قرآن- خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

 

 • ۱۳۹۰-۱۳۹۱         از نویسندگان بخش روانشناسی سایت خبرگزاری برنا ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

 •    ۱۴۰۰              روان درمانگر، کلینیک راه سوم

 

 •    ۱۴۰۰              روان درمانگر بزرگسال،  کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 •   ۱۳۹۹               روان درمانگر بزرگسال با رویکرد ISTDP، کلینیک ایران زمین

 

تاکنون- ۱۳۹۵   روان شناس کمیسیون ارزیابی و تشخیص ( نوپا- کودک- نوجوان- بزرگسال- خانواده) ، کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۹-۱۳۹۵              روان درمانگر  ، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۹۲-۱۳۹۴         روان شناس و مشاور ، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

 

انتشارات: مقاله

 • بشارت، م. ع.، دهقانی، س.، مسعودی، م.، مطهری، س.، و پورخاقان، ف. ، پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم، فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، ۱۳۹۳، ۵، ۴
 • بشارت، م. ع.، مسعودی، م.، دهقانی، س.، مطهری، س.، و پورخاقان، ف. رابطه خشم و نشانه­های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه­ای دشواری در تنظیم هیجان. مجله علوم روانشناختی، ۱۳۹۳،۱۳، ۵۱.
 • بشارت، م. ع.، مسعودی، م.، و غلامعلی لواسانی، م. پیش بینی آسیب پذیری های روانی و بدنی بر اساس انزوای اجتماعی: نقش تعدیل کننده جنس و تأهل. فصلنامه علوم روانشناختی،۱۳۹۳، ۵۲، ۴۷۴-۴۸۹.
 • بشارت، م. ع.، مسعودی، م.، و غلامعلی لواسانی، م. پیش بینی آسیب پذیری های روانی و بدنی بر اساس ناگویی هیجانی: نقش تعدیل کننده جنس و تأهل. فصلنامه انديشه و رفتار روان شناسي بالينی، ۱۳۹۳، ۳۴، ۴۷-۵۶.
 • قبادزاده سیمین، مسعودی مرضیه، محمدخانی شهرام، حسنی جعفر. عوامل خانوادگی و شخصیتی مرتبط با اعتیاد. فصلنامه علمی-ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد. ۱۳۹۵; ۳ (۱۱) :۳۵-۵۸
 • قباد زاده، س.، مسعودی، م.، محمدخانی، ش.، حسنی، جعفر . مروری بر عوامل شناختی و فیزیولوژی مرتبط با اعتیاد بر اساس ادبیات پژوهشی ایران طی ۲۰ سال گذشته. فصلنامه علمی-ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد. ۱۳۹۵; ۳ (۹) :۱۱۱-۱۲۹.
 • قبادزاده سیمین، مسعودی مرضیه، محمدخانی شهرام، حسنی جعفر. عوامل رفتاری، هیجانی و اجتماعی مرتبط با اعتیاد. فصلنامه علمی-ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد. ۱۳۹۶; ۴ (۱۳) :۱۳-۴۴
 • قبادزاده سیمین، معماریان،سپیده، مسعودی مرضیه، محمدخانی شهرام. کاربرد درمان فراشناختی برای زنان دارای اختلال همبود اضطراب فراگیر و افسردگی. روان شناسی معاصر، ۱۳۹۶؛ ۱۲: ۱۳۲۷-۱۳۳۲.

 • سال ۹۳      مدرس درس روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

 • سال ۹۳  کارگاه: مهارت ارتباط صمیمانه"، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، آبان ۱۳۹۳

 

 • سال ۹۳        کارگاه: " مهارت کنترل خشم"، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، آذر ۱۳۹۳

 

 • سال۹۳   سخنراني: " همسران موفق"، کمیته امداد، شهرستان فیروزکوه

 

 • سال ۹۲          سخنرانی: " ارتباط مؤثر" ، خوابگاه دانشجویی ، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

 

 • سال ۹۳          سخنرانی: " اعتماد به نفس و راه های افزایش آن" ، خوابگاه دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه