عکس مربوط به رزومه فهیمه سادات بهارانچی

دکتر فهیمه سادات حسینی بهارانچی

 • دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 • کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 

 • از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

۱.رواندرمانگر فردی در کلینیک روانشناسی نوبهار     

۲.درمانگر تکنولوژیک در گروه آتیه درخشان ذهن                                                

۳.دبیر کانون همیاران سلامت مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس

۴. دبیر ژورنال کلاب روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ 

 ۱. عضو کارگروه پژوهشی موسسه پژوهشی- آموزشی هم­نوا ( جامعه جستجوگر از مربیان و والدین آگاه کودکان)

 ۲. عضو کارگروه تخصصی انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایرانیان

 1. دوره مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان زیر نظر دکتر سعید قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 2. دوره مطالعات موردی در ذهنی سازی و دلبستگی زیر نظر دکتر سعید قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 3. دوره مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی: از کودکی تا بزرگسالی زیر نظر دکتر سعید قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 4. دوره پیشرفته (سوپرویژن) درمانگری روانپویشی فشرده و کوتاه­مدت زیرنظر دکتر علیرضا طهماسب در کلینیک احیا
 5. دوره مقدماتی درمانگری روانپویشی فشرده و کوتاه­مدت زیرنظر دکتر علیرضا طهماسب در کلینیک احیا
 6. دوره کارورزی به عنوان روانشناس زیر نظر دکتر مخبری در کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول (ص)
 7. دوره کارورزی مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی زیر نظر دکتر رضا رستمی در کلینیک آتیه درخشان ذهن
 8. کارگاه تخصصی نوروفیدبک و کاربردهای بالینی آن زیر نظر دکتر علی نظری استاد گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
 9. کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز و کاربردهای بالینی آن توسط گروه آتیه درخشان ذهن
 10. دوره های تخصصی آزمون­گری کودک مربوط به اولین مطالعه ملی«کودکی در ایران: مطالعه طولی رشد کودکان ایرانی» برگزار شده توسط موسسه هم­نوا
 11. دوره های تخصصی مربوط به ابزارهای مصاحبه و آزمونگری مربوط به آزمون هوش استنفورد-بینه برگزار شده توسط موسسه هم­نوا
 12. ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران
 13. کارگاه ساخت ابزار و پرسشنامه برگزار شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی
 14. کارگاه تربیت جنسی کودک برگزار شده توسط موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان