عکس مربوط به رزومه عطیه متقی

دکتر عطیه سادات متقی قمصری

 • ۱۳۹۴    دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

موضوع رساله: بررسی عوامل پیش­بینی­کننده عملکرد حافظه و سلامت شناختی در سالمندی: ارائه مدلی بر اساس عوامل مربوط به سبک زندگی، عوامل روانشناختی، وضعیت سلامت جسمانی و کارکردهای اجرایی

 

 • ۱۳۹۱    کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: برررسی رابطه بین عوامل شخصیتی، فراحافظه و عملکرد حافظه در بزرگسالان شهر تهران

 

 • ۱۳۸۷    کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۸۳    ديپلم علوم انسانی.

 • از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱   ويراستار : انتشارات کاگو، قلم چی (ویرایش آزمون ها و کتاب های روانشناسی دوره متوسطه)

 • از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵        ارزیابی حافظه و کارکردهای اجرایی در مرکز توانبخشی شناختی دانشگاه تهران

 

 • از ۱۳۹۵ تاکنون                   فعالیت در کلینیک اعصاب و روان آتیه به عنوان روانشناس

 

 • از سال ۱۳۹۷ تاکنون            فعالیت در کلینیک روانشناختی اکسیر به عنوان روانشناس (ارزیاب اختلالات کودک)

 • همکاری در طرح سپیدار (بررسی تحول حافظه و کنش های اجرایی و عوامل موثر بر آن در بزرگسالان شهر تهران) تحت سرپرستی دکتر جواد حاتمی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، از سال ۱۳۹۳

 

 1. Hatami,J, Abdekhodaei, E. Mayeli,Z, Motaghi Ghamsari,A.S.(accepted)Preliminary reliability and validity of the Iranian computerized version of memory tasks of the Betula study. Basic and Clinical Neuroscience (BCN)
 2. Mohammad,N; Rezapour,T; Kormi-Nouri,R; Abdekhodaie,E; M. Ghamsari, A; B.Ehsan, H and Hatami,J.(2019). The effects of different proxies of cognitive reserve on episodic memory performance: aging study in Iran. International Psychogeriatric Association.
 3. Karsazi, H., Rezapour, T., Kormi-Nouri, R., Mottaghi, A., Abdekhodaie, E., & Hatami, J. (2021). The moderating effect of neuroticism and openness in the relationship between age and memory: Implications for cognitive reserve. Personality and Individual Differences, ۱۷۶, ۱۱۰۷۷۳.
 4. Shayeghian, Zeinab; Rasoolzadeh Tabatabae, Kazem; Mottaghi ghamsari, Atiye Sadat. Psychometric properties of the short message service problem use diagnostic questionnaire among Tranian students. Journal of Research & Health. 5(1). 2015.

 

 1. متقی قمصری, عطیه سادات؛ رستمی، رضا (۱۳۹۸). اعتیاد والدین، مشکلات فرزندپروری و آسیب شناسی روانی در فرزندان، نشریه علمی رویش روانشناسی
 2. متقی قمصری، عطیه سادات؛ حاتمی، جواد؛ بهرامی احسان، هادی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود (پذیرفته شده). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی (افسردگی، ویژگی­های شخصیتی، حمایت عاطفی) و عملکرد حافظه رویدادی و معنایی در سالمندی؛ نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی، مجله پژوهش­های کاربردی روانشناختی.
 3. متقی قمصری، عطیه سادات؛ حاتمی، جواد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ بهرامی احسان، هادی (پذیرفته شده). رابطه عوامل روانشناختی، عوامل مرتبط با سبک زندگی و وضعیت سلامت جسمانی با عملکرد حافظه معنایی و رویدادی در میانسالی و سالمندی، نشریه علمی رویش روانشناسی
 4. شاه منصوری، نازیلا. متقی، عطیه سادات. جزوه آموزشی ابعاد روانشناختی سرطان و مداخلات شناختی رفتاری برای بهبود سلامت روان، کنترل اضطراب و افسردگی این بیماران. دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • سال ۹۴  درس روانشناسی عمومی. مقطع کارشناسی،رشته حسابداری. دانشگاه پیام نور قمصر.

 

 • سال ۹۵  .درس روانشناسی یادگیری، مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

 

 • سال ۹۶         درس کودکان استثنایی، اختلالات یادگیری، روانشناسی شناختی؛ مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

 

 • سال ۹۷         درس مباحث اساسی در روانشناسی، روش تحقیق، پژوهش عملی، مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

 

 • سال ۹۸         درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 • سال ۹۵  مدرس کارگاه: تقویت حافظه در میانسالی و سالمندی. مرکز توانبخشی شناختی دانشگاه تهران، ۸ جلسه.

 • رتبه ۱۰۰ کشوری (۳۳ منطقه ۲) در آزمون سراسری سال ۱۳۸۷

 

 • ورود به مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعداد درخشان، سال ۱۳۹۱

 

 • دریافت بورس دکتری - جایزه شهید احدی، سال ۱۳۹۴