عکس مرتبط با کلینیک مصاحبه و تشخیص
عکس مرتبط با کلینیک مصاحبه و تشخیص آتیه

درباره کلینیک

خدمات

وجه تمایز

کادر درمان

ویدئوها

وجه تمایز

سوالات رایج

نمونه های موفق

درباره کلینیک

کلینیک مصاحبه و تشخیص زیر مجموعه  کلینیک روانشناسی آتیه است که نقطه ورود تمامی مراجعین جدید به کلینیک روانشناسی آتیه در مرحله اول محسوب می شود. ورود مراجعین به کلینیک مصاحبه و تشخیص آتیه می تواند به واسطه ارجاع از سایر مراکز پزشکی و یا به صورت مستقیم و به واسطه درخواست مراجع صورت گیرد. طی مرحله اول و در بدو ورود، ارزیابی جامعی از مشکلات روانپزشکی و روانشناختی برای تمامی مراجعین کلینیک روانشناسی آتیه صورت خواهد گرفت.

کادر تخصصی کلینیک مصاحبه و تشخیص آتیه  شامل روانپزشکان و روانشناسانی است که به ارزیابی تمامی جوانب مشکلات  مراجع می پردازند. همچنین به منظور ارزیابی و تشخیص دقیق تر، متخصصانی به صورت ویژه در حیطه های نوزاد/ خردسال، کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده  آموزش دیده اند که  به صورت اختصاصی به بررسی مشکلات می پردازند.

خدمات

خدمات کلینیک تشخیص گروه آتیه در قالب سه کمیسیون تخصصی کودک و نوجوان، بزرگسال و خانواده، و کمیسیون آنلاین برگزار می‌شود. در ادامه شرح هر کدام ارائه شده است.

کمیسیون کودک و نوجوان

در کمیسیون های کودک، طبق روال کمیسون های تخصصی، پس از تکمیل فرم ها، روانشناس کمیسیون به صورت اختصاصی ۲۰ الی ۳۰ دقیقه با والدین در مورد مشکلات کودک و تاریخچه  تحولی او مصاحبه میکند و پس از اخذ اطلاعات، مصاحبه با حضور کودک، والدین، روانشناس و روانپزشک در اتاقی دیگر ادامه پیدا میکند. در ادامه ممکن است کودک هم به صورت اختصاصی بدون حضور والدین بررسی شود. در ادامه پس از انجام تست های تشخیصی در صورت نیاز، بسته به نوع مشکل، مراجع از کمیسیون به یکی از کلینیک های داخل آتیه برای درمان ارجاع میشود.

در مراجعین نوجوان نیز، نوجوانان و والدین به صورت جداگانه و همراه با یکدیگر، توسط روانشناس و روانپزشک مورد بررسی قرار گرفته (و در صورت نیاز انجام آزمون های تشخیصی دقیق تر صورت گرفته) و بسته به نوع مشکل به کلینیک نوجوان و یا دیگر کلینیک ها ارجاع میشوند.

کمیسیون بزرگسال و خانواده

در کمیسیون بزرگسال آتیه، مراجع پس از حضور و تکمیل فرم ها، توسط روانشناس به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه بررسی شده و در صورت لزوم با خاواده ی مراجع نیز به صورت جداگانه صحبت می کند. در مرحله ی بعد، جلسه با حضور مراجع (و در صورت لزوم خانواده وی) و روانپزشک در اتاقی دیگر ادامه پیدا می کند. پس از بررسی و مصاحبه تخصصی و در صورت لزوم انجام تست های لازم برای تشخیص دقیق تر، بسته به نوع مشکل مراجع به یکی از کلینیک های تخصصی آتیه ارجاع داده می شود.

در مراجعین با مشکلات خانوادگی و مشکلات رابطه ای فرزندان و والدین و زوجین نیز، به همین صورت مصاحبه ی تخصصی صورت گرفته و بسته به نوع مشکل مراجع به کلینیک تخصصی مربوطه ارجاع داده می شود.

خدمات آنلاین کلینیک تشخیص

با افزایش امکانات آنلاین و امکان تماس تصویری و صوتی، کلینیک تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن، مفتخر است که
این امکان را برای افراد خارج از کشور، داخل کشور و افرادی که به هر دلیلی امکان حضور ندارند، با همان کیفیت و نظم و دقت در تشخیص، که در خدمات حضوری وجود دارد، فراهم کند.
روند کمیسیون های آنلاین به همان نحو، ابتدا مصاحبه با مراجع توسط روانشناس به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه و سپس با روانپزشک و ارجاع به خدمات حضوری و یا ارجاع به کلینیک خدمات از راه دور آتیه برای مشاوره و روان درمانی صورت میگیرد.

 

وجه تمایز کلینیک آتیه

مزیت های کلینیک مصاحبه و تشخیص آتیه چیست؟

  • تخصص و تبحر

حضور کادر تخصصی مجرب و متبحر جهت تشخیص نشانه های مرتبط با مشکلات، اختلالات روانپزشکی و روانشناختی.

  • حضور تیم تشخیص

بررسی چند جانبه­­ از نشانه های مشکل مراجع توسط تیم تشخیصی متشکل از پزشک، روانپزشک  و روانشناس

  • فرد محور

تشخیص مشکل و طرح ریزی پروتکل درمانی با توجه به نیازهای اختصاصی و بافت زندگی منحصر به فرد هر مراجع

  • مبتنی بر آخرین یافته های روانپزشکی و روانشناختی

تیم پژوهشی کلینیک تشخیص آتیه همواره در حال بررسی آخرین یافته های تشخیصی جهت استفاده از جدیدترین ابزارها، به روزترین شیوه های تشخیصی و تعیین پکیج درمانی متناسب با مشکل مراجع هستند.

کادر درمان

ویدئوها

سوالات رایج

 جهت بررسی مسائل و مشکلات افراد از دیدگاه پزشکی و روانشناختی، حداقل یک روانپزشک و یک روانشناس در کمیسیون تشخیص آتیه حضور می یابند. گاهی در کنار دو متخصص حاضر، یک یا دو روانشناس یا روانپزشک دیگر نیز ممکن است جهت بررسی عمیق تر مشکل حضور داشته باشند. بنابراین کمیسیون های تشخیص کلینیک آتیه حداقل با ۲ نفر و حداکثر با ۴ نفر تشکیل می گردند.

اطلاعات پزشکی و روانپزشکی پیشین مراجع مانند آزمایش های پزشکی، پرونده پزشکی و روانپزشکی، داروهای تجویز شده در گذشته و حال، آزمون های هوش یا شخصیت و …، لازم است در اختیار اعضاء کمیسیون تشخیص آتیه قرار گیرد. در خصوص مراجعان در سن مدرسه (۶-۱۸ سال)؛ همراه داشتن کارنامه تحصیلی سال های قبل و نسخه ای از عملکرد فعلی مراجع (مانند؛ دفتر مشق، دیکته، ریاضی و …) ضروری است. همچنین گزارش معلمان در مورد رفتار مراجع در کلاس مدرسه می تواند بسیار  مفید واقع گردد. دفتر نقاشی، کاردستی و همچنین نظر مربی مهد در مورد مراجعین زیر ۶ سال بسیار سودمند خواهد بود.

حضور همراه، متناسب با مقتضیات خاص هر مشکل و ویژگی های منحصر هر مراجع است. به عنوان مثال، برای کودکان و نوجوانان حضور همزمان پدر و مادر توصیه می شود و برای مشکلات خانوادگی تاکید بر حضور همزمان زوجین است. همچنین در برخی موارد که نزدیکان مراجع می توانند اطلاعات دقیقتری در اختیار کادر تشخیص قرار دهند، حضورشان در کمیسیون تشخیص آتیه ضروری به نظر می رسد.

به دلیل ضرورت تکمیل برخی اطلاعات اولیه و آزمون های غربالگری، غالباً یک ساعت پیش از شروع کمیسیون تشخیص، مراجع درگیر فرآیند تشخیص خواهد بود. مدت زمان کمیسیون تشخیص آتیه نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ دقیقه است. در مجموع، طی روز اول ورود به “کلینیک روانشناسی آتیه” جهت فرآیند تشخیص اولیه حدود ۲ الی ۳ ساعت صرف وقت، معمول خواهد بود.

فرآیند تشخیص یک فرآیند پویا است و در طول زمان کمیسیون و حتی در طول درمان به آن توجه می شود. در صورتی که مصاحبه بالینی و تاریخچه فردی واجد اطلاعات دقیقی باشد؛ معمولاً در ۸۰ درصد موارد تشخیص اولیه تعیین می شود و ارجاع به کلینیک یا کلینیک های درمانی مرتبط صورت خواهد گرفت. در برخی موارد برای تعیین تشخیص دقیق تر، نیازهای به آزمون های تکمیلی وجود دارد که اعضاء کمیسیون تشخیص آتیه این آزمون را تجویز می کنند و مراجع به آزمایشگاه روانسنجی و نقشه مغزی  ارجاع داده می شود.

 طی جلسه کمیسیون تشخیص صرفاً به تعیین پروتکل درمانی پرداخته می شود که  می تواند شامل درمان دارویی، روانشناختی و تکنولوژیک باشد. پس از اتمام کمیسیون تشخیص و ورود به بخش درمانی “کلینیک روانشناسی آتیه”، روند درمان و متعاقباً رفع تدریجی نشانه های مشکل آغاز خواهد شد.

خیر، طی جلسه کمیسیون تشخیص صرفاً به بررسی عمیق نشانه ها پرداخته می شود و درمان پس از خروج از کلینیک تشخیص و ورود به یکی از کلینیک های درمانی آتیه آغاز می گردد.

مراجع معمولاً به فواصل زمانی یک ماه و جهت بررسی وضعیت دارویی، نشانه های مشکل و روند درمان، مجدداً با روانپزشک اولیه دیدار خواهد داشت.