مجله بهداشت و روان جامعه

ماهنامه بهار بهداشت و روان جامعه

صفحه اول مجله بهار

ماهنامه بهداشت و روان جامعه

صاحب امتیاز:
گروه آتیه درخشان ذهن
مدیر مسئول:
دکتر رضا رستمی
دبیر شورای سیاستگذاری: حسین رضا رستمی
سردبیر: محمد هادی کلانتریان
مدیر اجرایی: حمید میردامادیان
مدیر هنری: منیر شاه محمدلو
ویراستار فارسی: فاطمه حاتم آبادی فراهانی

عضویت در خبرنامه ما

برای اطلاع از مجله بهداشت و روان جامعه آتیه ایمیل خود را وارد کنید